Oferty współpracy z Izraela

Oferty współpracy z Izraela

Informacje dla przedsiębiorców 2020
Federacja Izraelskich Izb Handlowych, partner Enterprise Europe Network, w swoim grudniowym Newsletterze przedstawia wybrane aktualne oferty swoich firm. L.p. POD ID Streszczenie 1. BOIL2020701002 Izraelska firma wyspecjalizowana w produkcji oliwek i konserwowanych warzyw poszukuje agentów, przedstawicieli, dystrybutorów i innych partnerów do współpracy. Atutem firmy jest szybka, przyjazna dla środowiska, efektywna produkcja wysokiej jakości wyrobów i opakowań, czyste naturalne składniki. 2. BOIL2020713001 Izraelska firma opracowała innowacyjną platformę dla systemów VRF (Variant Refrigerant Flow), która zapewnia możliwość sterowania / monitorowania / serwisowania systemu ze zdalnego połączenia. Technologia ta wysyła alerty do techników systemów i daje im możliwość zdalnego naprawiania problemów oraz zmniejsza potrzebę wizyt serwisowych, co jest bardzo przydatne w erze COVID-19. Firma poszukuje partnerów w ramach umów usług dystrybucyjnych oraz agencji handlowych. 3. BOIL2020811001 Firma z Izraela rozwinęła innowacyjną metodę opatrywania…
Read More

Wirtualne spotkania B2B z firmami indyjskimi, 9 grudnia 2020 r.

Informacje dla przedsiębiorców 2020
         Organizatorami wydarzenia są indyjscy partnerzy Enterprise Europe Network, Global Business Inroads (GBI) India, National Association of Software and Service Companies (NASSCOM) we współpracy z międzynarodowymi partnerami. Wirtualne wydarzenia networkingowe B2B mają promować współpracę cyfrową na linii Indie-Europa, aby wspierać europejskie firmy w ich potrzebach związanych z cyfryzacją i transformacją poprzez ułatwianie interakcji z ekspertami z wiodących indyjskich firm IT. W ciągu najbliższych 6 miesięcy planuje się organizację 4 podobnych sesji. Wirtualna sesja networkingowa B2B przeznaczona jest dla europejskich firm z takich branż jak - produkcja przemysłowa, motoryzacja, handel detaliczny, opieka zdrowotna & BFSI (Banking, financial services and insurance), które chcą wprowadzić na rynek gamę zaawansowanych technologicznie produktów i usług. Umożliwi nawiązanie współpracy z indyjskimi firmami zajmującymi się technologiami cyfrowymi, oferującymi sprawdzone rozwiązania. Strona indyjska kieruje swoją ofertę do dużych…
Read More
Finansowanie paneli fotowoltaicznych – konsultacje

Finansowanie paneli fotowoltaicznych – konsultacje

Informacje dla przedsiębiorców 2020
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera postawy proekologiczne wśród przedsiębiorców. Wiedza wśród firm na temat paneli fotowoltaicznych nadal nie jest duża. Decyzje o inwestycji powinny być przemyślane i świadome. Należy wziąć pod uwagę i przeanalizować wiele aspektów takiego projektu. Przedsiębiorcom na pewno nasuwa się wiele pytań związanych z fotowoltaiką. FRP wychodzi firmom naprzeciw. Proponujemy bezpłatne, indywidualne konsultacje z ekspertami z dziedziny paneli fotowoltaicznych dla pierwszych 10 firm w zakresie aspektów technicznych oraz finansowania. Będzie można uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, m.in.: O ile spadną rachunki w mojej firmie po uruchomieniu instalacji? Jaki jest minimalny i maksymalny okres działania instalacji? Po jakim okresie inwestycja się zwróci? Jak można sfinansować instalację w panele dla mojej firmy? Na rynku są już tysiące firm zajmujących się sprzedażą fotowoltaiki. Jak rozpoznać, zweryfikować i wybrać wiarygodnego i rzetelnego…
Read More

Regionalne wsparcie dla firm z województwa łódzkiego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego

Informacje dla przedsiębiorców 2020
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego (ŁARR) jako instytucja otoczenia biznesu wspiera przedsiębiorców z województwa łódzkiego poprzez udzielanie dotacji, pożyczek, organizację spotkań informacyjnych, konferencji i seminariów. W swojej ofercie posiada szereg instrumentów finansowych, dzięki którym przedsiębiorcy mają możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań, realizację inwestycji, zakupu nieruchomości, szkolenia pracowników. W porównaniu do oferty komercyjnej dostępnej w bankach, ŁARR oferuje preferencyjne oprocentowanie, uproszczone procedury aplikacji o środki, czy nie wymaga historii finansowej. Poniżej szczegółowa charakterystyka poszczególnych instrumentów: 1. Pożyczka na Modernizację Nieruchomości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (JEREMIE 2). Pożyczkę można przeznaczyć na: remont, renowację, modernizację lub odbudowę budynków lub obiektów oraz ich adaptację do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalnew przypadku zabytków (odpowiednio – obiektów historycznych), w celu przystosowania wymienionych obiektów do funkcji związanych z…
Read More
Access2Markets – nowy portal Komisji Europejskiej, wspierający małe firmy w handlu międzynarodowym

Access2Markets – nowy portal Komisji Europejskiej, wspierający małe firmy w handlu międzynarodowym

Informacje dla przedsiębiorców 2020
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że dotychczasowa baza danych dot. handlu zagranicznego (https://madb.europa.eu) od 1 grudnia 2020r. zostaje zastąpiona nową platformą Access2Markets https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets Portal jest dostępny we wszystkich językach UE (w tym polskim), oferuje zintegrowane informacje nt. zasad eksportu i importu towarów i usług, a także inwestowania. Przedstawia istotne dla przedsiębiorcy informacje wynikające z podpisanych przez UE umów o wolnym handlu z innym krajem lub grupą krajów. Portal umożliwia firmom wyszukanie za pomocą kilku kliknięć informacji dotyczących importowanych i eksportowanych towarów, w tym na temat: taryf podatków reguł pochodzenia wymagań dotyczących produktu procedur celnych barier handlowych statystyk handlowych. Narzędzie do samodzielnej oceny, zwane ROSA (Rules of Origin Self Assessment), zapewnia szczególne wsparcie w zakresie zasad definiujących „narodowość ekonomiczną” produktu, nazywanych „regułami pochodzenia”. Są one dostosowane do…
Read More

16. edycja biznesowego forum Polska-Tajwan on-line, 19 listopada 2020 r.

Informacje dla przedsiębiorców 2020
Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w 16. edycji biznesowego forum Polska – Tajwan ONLINE (16th Taiwan-Poland Joint Business Council Meeting Online). 19 listopada 2020 r. w godz. 09:00- 11:00 w formie zdalnej na platformie „Cisco Webex”. Organizatorami wydarzenia są Krajowa Izba Gospodarcza oraz Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA). W tym roku reprezentowane podczas forum będą następujące sektory: ochrona zdrowia / medycyna elektromobilność zielone / odnawialne energie Aby wziąć udział w wydarzeniu prosimy o wcześniejszą rejestrację on-line REJESTRACJA Forum odbędzie się w języku angielskim. Zapraszamy do dyskusji dot. ww. sektorów oraz do udziału w rozmowach biznesowych z tajwańskimi podmiotami! Więcej informacji: https://kig.pl/forum-biznesowe-polska-tajwan-online/
Read More
Webinarium pn. „Neutralne dla środowiska mariny i małe porty” oraz spotkania B2B z norweskimi i zagranicznymi firmami, 8 grudnia 2020 r.

Webinarium pn. „Neutralne dla środowiska mariny i małe porty” oraz spotkania B2B z norweskimi i zagranicznymi firmami, 8 grudnia 2020 r.

Informacje dla przedsiębiorców 2020
Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o webinarium pn. „Neutralne dla środowiska mariny i małe porty” oraz spotkaniach B2B z norweskimi i zagranicznymi firmami w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Wydarzenie organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Norway i odbędzie się 8 grudnia 2020 r. w godzinach 09:30-17:00. Jest skierowanie do firm, które mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem norweskim lub zagranicznym, w szczególności w następujących obszarach: nowe, innowacyjne produkty, usługi i rozwiązania, w tym technologie cyfrowe, dla marin, przystani i portów jachtowych, portów i ośrodków żeglarskich, nowoczesna infrastruktura i budownictwo wodne i przybrzeżne, zagospodarowanie akwenów, neutralne dla środowiska procesy produkcji, budowy i remontów jachtów i łodzi, produkcji wyposażenia i ekwipunku, wyposażanie, serwisowanie oraz obsługa ruchu jachtów…
Read More
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) – 13. Edycja – 16-22 listopada 2020 r.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) – 13. Edycja – 16-22 listopada 2020 r.

Informacje dla przedsiębiorców 2020
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie inicjatyw biznesowych. Jest organizowany od 2008 roku w 170 krajach świata. W tym roku 13. edycja ŚTP odbędzie się pod hasłem „nowa normalność”. W związku z pandemią oraz związanymi z tym obostrzeniami wszystkie wydarzenia organizowane przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości odbędą się on-line. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jako partner ŚTP zaprasza na Dni Przedsiębiorczości w FRP, w tym na: - konsultacje w ośrodku Enterprise Europe Network dotyczące innowacyjności i umiędzynarodowienia firm. Zadawać pytania można poprzez formularz on-line na stronie Fundacji https://www.frp.lodz.pl/wsparcie_dla_biznesu/konsultacje/ - konsultacje radcy prawnego w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Pytania przyjmujemy na adres mailowy fundacja@frp.lodz.pl - webinarium „Pracujesz zdalnie? Pracuj z głową!” w dniu 6 listopada 2020 r. w godz. 10.00-12.00. Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu na…
Read More

Dofinansowanie szkoleń dla przedsiębiorstw – COVID-19

Covid-19, Informacje dla przedsiębiorców 2020
Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na szkolenia pracowników. Dotyczy to firm następujących branż: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznej, przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu. Duże przedsiębiorstwa mogą także korzystać z tego dofinansowania -  dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związanych z reindustrializacją), tj.  IT (PKD J.62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana),  motoryzacyjnego (PKD C.29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych), odzysku materiałowego surowców (PKD 38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk…
Read More