IP Helpdesk

W marcu 2021 r. Komisja Europejska utworzyła jedną, wspólną stronę internetową dla wszystkich punktów informacyjnych nt. własności intelektualnej (Intellectual property – IP)

ec.europa.eu/ip-helpdesk

Strona obejmuje informacje i usługi IP Helpdesk adresowane do przedsiębiorców i instytucji działających na pięciu rynkach: w Chinach, Europie, Ameryce Łacińskiej, Południowo-Wschodniej Azji oraz Indiach.

Regionalny punkt informacyjny dla Europy (Europejski IP Helpdesk) wspiera w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, naukowców oraz koordynatorów i partnerów innowacyjnych i badawczych projektów finansowanych przez Unię Europejską.

Od 2019 r. Europejski IPR Helpdesk został przekształcony w Europejski IP Helpdesk. Przedstawiciele regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości są włączeni do nowej struktury.

Przedstawiciele ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi wśród Ambasadorów Europejskiego IPR Helpdesk

Europejski IPR Helpdesk jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Oferuje:

  • konsultacje, seminaria, konferencje, warsztaty z dziedziny praw własności intelektualnej,
  • publikacje i materiały informacyjne – na stronie internetowej IPR Helpdesk jest biblioteka, wydawany jest biuletyn informacyjny

adresowane przede wszystkim do przedstawicieli zespołów badawczych przygotowujących i realizujących projekty finansowane ze środków unijnych oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w międzynarodowym transferze innowacji i technologii.

https://www.iprhelpdesk.eu

Współpraca:

– Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej https://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/
– Polska Izba Rzeczników Patentowych (okręg Łódzki) https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/
– South-East Asia IPR SME Helpdesk https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu
– Latin America IPR SME Helpdesk http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
– MERCOSUR IPR SME Helpdesk https://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/