Zadaj pytanie konsultantowi

Home / Wsparcie dla biznesu / Zadaj pytanie konsultantowi

Zadaj pytanie konsultantowi ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na konsultacje z zakresu:

 • prawodawstwo, normy, standardy i polityki wspólnotowe wobec przedsiębiorstw, w szczególności dot. polityki konkurencji, regionalnej, badawczo-rozwojowej, rolnej, transportowej;
 • prawo europejskie a prawo krajowe dla przedsiębiorstw, organy władzy sądowniczej i procedury, ochrona praw przedsiębiorstw i konsumentów w świetle regulacji prawa wspólnotowego, prawo gospodarcze i handlowe, prawo własności przemysłowej, prawo cywilne;
 • fundusze unijne i inne źródła zewnętrznego finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw;
 • fundusze unijne i programy wspierające rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach;
 • usługi w zakresie współpracy gospodarczej i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw;
 • prowadzenie działalności gospodarczej oraz świadczenie usług w krajach UE;
 • wspieranie działalności przedsiębiorstw w zakresie kojarzenia partnerów handlowych;
 • pomoc w udziale i finansowaniu udziału przedsiębiorstw w misjach i targach zagranicznych;
 • biznesplan;
 • negocjacje w biznesie;
 • uznawanie kwalifikacji zawodowych;
 • pomoc publiczna;
 • pomoc w formułowaniu treści oferty przedsiębiorstwa;
 • wspólna waluta EURO a funkcjonowanie przedsiębiorstw;
 • przepisy dot. jakości i standaryzacji;
 • handel wewnątrz-wspólnotowy oraz wymiana z krajami trzecimi (regulacje celne i dewizowe);
 • rozliczenia w handlu międzynarodowym;
 • finansowanie i ubezpieczenia transakcji w obrocie międzynarodowym;
 • wsparcie udziału w programach badawczych/ramowych;
 • źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw (sektor bankowy, GPW);
 • zabezpieczanie transakcji przed ryzykiem kursowym dla przedsiębiorstw;
 • partnerstwo publiczno-prywatne;
 • audyty innowacyjne;
 • innowacyjne metody zarządzania;
 • kojarzenie partnerów badawczych z przedsiębiorstwami;
 • usługi doradcze w zakresie innowacji oraz transferu technologii i wiedzy;
 • patenty i ochrona praw własności intelektualnej;
 • księgowość;
 • podatki;
 • ochrona środowiska;
 • cyfryzacja w przedsiębiorstwie.

Zapraszamy do naszej siedziby:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86, front II piętro
tel.: 42 630 36 67
e-mail: fundacja@frp.lodz.pl