Ośrodek Enterprise Europe Network

Home / Ośrodek Enterprise Europe NetworkEnterprise Europe Network to międzynarodowa, największa na świecie sieć instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy w działaniach związanych z dostępem do finansowania, podnoszeniem konkurencyjności i internacjonalizacją.

Sieć działa od 1 stycznia 2008 r. Została powołana przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego  na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), w latach 2014 – 2020 działała w ramach  Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), a w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2022 – 2028 jest finansowana ze środków programu Single Market Programme (SMP COSME). Polskie ośrodki  korzystają z dofinansowania  ze środków budżetu państwa (Ministerstwo Rozwoju i Technologii) w ramach rządowego programu wieloletniego pn. Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (Program na rzecz jednolitego rynku – SMP) w latach 2022 – 2028.

W Polsce działa 29 ośrodków skupionych w 4 konsorcjach, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie województwa. Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla, jedyny w woj. łódzkim, należy do konsorcjum Polska Centralna, koordynowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Usługi ośrodka Enterprise Europe Network:

 • udzielamy informacji o przepisach europejskich, zasadach prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, funduszach i programach europejskich;
 • ułatwiamy nawiązanie zagranicznych kontaktów handlowych (dystrybutorów, podwykonawców, zleceniodawców) poprzez kooperacyjną bazę danych oraz międzynarodowe spotkania brokerskie;
 • przeprowadzamy analizę pozycji konkurencyjnej firmy w zakresie zarządzania innowacjami;
 • udzielamy konsultacji w dziedzinie własności intelektualnej i kojarzymy naukę z biznesem celem komercjalizacji innowacyjnych pomysłów;
 • promujemy innowacyjne rozwiązania polskich firm na rynku europejskim i osiągnięcia polskich zespołów naukowych;
 • inspirujemy polskie podmioty do udziału w międzynarodowych projektach badawczych/ramowych;
 • przekazujemy do Komisji Europejskiej uwagi, poglądy i spostrzeżenia przedsiębiorców dotyczące obowiązujących i planowanych regulacji prawnych, barier administracyjnych i biurokratycznych;
 • udzielamy konsultacji nt. możliwości pozyskiwania funduszy z programów Unii Europejskiej, w tym na szkolenia i rozwój zasobów ludzkich w małych i średnich firmach (MŚP);
 • doradzamy nt. zarządzania i procesu sukcesji w firmach rodzinnych;
 • propagujemy tematykę zdrowia i bezpieczeństwa w pracy poprzez wystawy, warsztaty, seminaria i materiały informacyjne;
 • organizujemy konferencje, seminaria, warsztaty i szkolenia specjalistyczne „szyte na miarę”.

Usługi ośrodka Enterprise Europe Network są bezpłatne. Korzystają z nich:

 • przedsiębiorstwa (MŚP),
 • osoby rozpoczynające działalność gospodarczą,
 • instytuty badawcze, uczelnie.

Informacje na temat ośrodków Sieci:

https://een.ec.europa.eu

https://een.org.pl

.