Programy badawcze/ramowe

Programy Ramowe Unii Europejskiej są największymi programami finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w UE. Te kilkuletnie programy służą rozwojowi priorytetowych dziedzin i rozwiązywaniu problemów ważnych z punktu widzenia polityki, gospodarki i społeczeństwa europejskiego. W poprzednich latach były to 5., 6. i 7. Program Ramowy (odpowiednio 1998-2002 , 2002-2006, 2007-2013), CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013) COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises 2014-2020), Horyzont 2020 (2014-2020), a obecnie programy Horyzont Europa (2021-2027) i Single Market (2021-2027).

Horyzont Europa (Horizon Europe)

Największy w historii Unii Europejskiej program ramowy na rzecz badań i innowacji
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/horizon-europe-investing-shape-our-future_en

COST Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in  Science and Technology)
https://www.cost.eu/

EU4Health program dla zdrowia
https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en

EURATOM  program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na lata 2021–2025
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/euratom-research-and-training-programme_en

LIFE program dla inicjatyw z dziedziny ochrony środowiska i klimatu
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en

SINGLE MARKET program na rzecz jednolitego rynku
https://ec.europa.eu/competition-policy/single-market-programme-smp_en

Więcej informacji o programach ramowych i badawczych:

Funding & Tenders Portal
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal
Zawiera informacje o programach i przetargach zarządzanych przez Komisję Europejską i inne instytucje Unii Europejskiej. Informacje można wyszukiwać i przeglądać bez logowania, ale aby aplikować o finansowanie należy si e zarejestrować i uzyskać EU login.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
https://www.kpk.gov.pl

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna dla województw łódzkiego i mazowieckiego bez m.st. Warszawy (lider konsorcjum Uniwersytet Łódzki, partnerzy Politechnika Warszawska i Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk)
https://regionalny.uni.lodz.pl
https://www.gov.pl/hpk-polska-centralna

Narodowe Centrum Nauki
https://ncn.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
https://www.gov.pl/web/ncbr


Konsultanci ośrodka Enterprise Europe Network przy FRP należą do Grupy Tematycznej  ds. Badań i Innowacji (TG Research and Innovation), która wspiera pozostałe ośrodki oraz klientów Sieci w zakresie badań, współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innowacji. Grupa pracuje nad sposobami jak najszerszego dotarcia do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i jednostek naukowych z informacjami na temat dostępnych programów na projekty badawcze, rozwojowe (B+R) i innowacyjne, a następnie zmotywowania ich do aplikowania o dofinansowanie, tworzenia konsorcjów naukowo-biznesowych.