Szkolenia

Specjalnością FRP są szkolenia na zamówienie, tzw. „szyte na miarę” – dostosowane do potrzeb klienta

Zapytania o spersonalizowaną ofertę prosimy przesyłać na adres fundacja@frp.lodz.pl  podając następujące informacje:

 • temat szkolenia
 • zagadnienia do uwzględnienia w programie
 • planowana liczba uczestników
 • preferowany termin
 • nazwa Firmy
 • branża
 • wielkość firmy (mikro, mała, średnia, duża)

W zależności od Państwa preferencji przygotujemy szkolenie stacjonarne w reżimie sanitarnym lub szkolenie on-line.

Konsultanci FRP skontaktują się z Państwem, aby jak najlepiej zaprojektować szkolenie i omówić szczegóły współpracy.

 

Tematy szkoleń (przykłady)

 

 • TOP MENEDŻER – Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i nie tylko

 

ZARZĄDZANIE FIRMĄ

 • Zarządzanie strategiczne w nowoczesnej firmie
 • Budowanie i wzmocnienie marki przedsiębiorstwa
 • Cyfryzacja w zarządzaniu firmą
 • Bezpieczeństwo zarządzania danymi osobowymi – RODO w firmie
 • Jak czytać i interpretować sprawozdania finansowe
 • Prawne aspekty zawierania umów
 • Savoir-vivre w biznesie

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSAMI – ZAPEWNIENIE ODPORNOŚCI

 • Zarządzanie ryzykiem – realizacja celów w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym
 • Jak przejść przez zmiany i znaleźć rozwiązanie w sytuacji kryzysowej
 • Upadłość czy restrukturyzacja – nowa perspektywa w świetle nowelizacji prawa

 

ESG

 • Zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna w firmie
 • Systemy zarządzania środowiskiem – ISO 14001, EMAS
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Nowy jednolity standard raportowania

 

PRAWO W ZARZĄDZANIU FIRMĄ

 • Umowy biznesowe – jak zadbać o interesy swojej firmy w umowie
 • Elementy prawa pracy – nawiązywanie i rozwiazywanie umowy o pracę
 • RODO – zarządzanie danymi osobowymi pracowników i klientów
 • Praca zdalna i hybrydowa a Kodeks pracy
 • Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • Formy prawne firm rodzinnych – konsekwencje prawne i podatkowe dla przyszłości firmy
 • Prawne uwarunkowania restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstwa
 • Agresywny pacjent – ochrona prawna personelu medycznego wobec agresji pacjentów

 

FIRMY RODZINNE

 • Kultura organizacyjna firmy rodzinnej
 • Forma prawna przedsiębiorstwa rodzinnego a sukcesja
 • Montaż finansowy rozwoju firmy rodzinnej
 • Potencjalne ryzyka w procesie sukcesji
 • Budowanie relacji w firmie rodzinnej i tworzenie wspólnej wizji rozwoju
 • Równowaga między sferą zawodową i prywatną w firmie rodzinnej
 • Przełamywanie barier psychologicznych w firmie rodzinnej

 

INNOWACJE

 • Twórcze myślenie i poszukiwanie innowacji
 • Kreatywność w biznesie, generowanie pomysłów i inspirowanie pracowników
 • Zarządzanie innowacjami w firmie
 • Własność przemysłowa i jej ochrona
 • Współpraca z jednostkami naukowymi

  

INTERNACJONALIZACJA

 • Strategie marketingowe eksportera
 • Efektywne poszukiwanie klientów/dostawców na rynku krajowym i rynkach zagranicznych
 • Transakcje handlu zagranicznego
 • Negocjacje w biznesie międzynarodowym
 • Bezpieczne warunki płatności w transakcjach eksportowych
 • Incoterms® 2020 – jak rozumieć, stosować i nie popełniać błędów
 • Zwyczaje i uzanse w handlu międzynarodowym

 

MARKETING, NEGOCJACJE, SPRZEDAŻ

 • Marketing w mediach społecznościowych
 • Jak pozyskać i zatrzymać klienta
 • Skuteczna obsługa klienta – zadowolony klient i zadowolony szef
 • Techniki skutecznej sprzedaży
 • Negocjacje biznesowe – style i techniki dla osiągnięcia celu
 • Umowy handlowe

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 • Praktyczne metody aplikowania o fundusze Unii Europejskiej
 • Skuteczne zarządzanie projektami i ich rozliczanie (wnioski o płatność i sprawozdawczość)
 • Wykorzystanie programów pomocowych w rozwoju firmy (dofinansowanie inwestycji, prac badawczo-rozwojowych, doradztwa, szkoleń)
 • Projekty międzynarodowe – skuteczne aplikowanie i realizacja

 

KIEROWANIE ZESPOŁEM

 • Skuteczny zespół – budowanie zaangażowania pracowników
 • Komunikacja menedżerska i współpraca w zespole
 • Motywowanie i wynagradzanie – doceniony personel pracuje lepiej
 • Konflikty w pracy – przeciwdziałanie, usuwanie źródeł, minimalizowanie skutków
 • Zarządzanie różnorodnością – zespołem wielokulturowym, multigerneracyjnym

 

PRACA ZDALNA i HYBRYDOWA

 • Praca zdalna i hybrydowa – organizacja pracy i miejsca pracy
 • Komunikacja i współpraca w warunkach pracy zdalnej/hybrydowej
 • Stres i emocje w warunkach pracy zdalnej/hybrydowej
 • Work-life balance – równowaga między sferą zawodową i prywatną w warunkach pracy zdalnej
 • Organizacja czasu i efektywna praca własna w warunkach pracy zdalnej/hybrydowej
 • Zagrożenia podczas pracy zdalnej
 • Skuteczna sprzedaż na odległość – jak zdobyć i utrzymać klienta

 

WELLBEING

 • Pokonać stres
 • Wygrać z czasem
 • Skuteczna komunikacja – jak słuchać i być zrozumianym
 • Asertywność w życiu zawodowym
 • Pracujmy wydajniej – żyjmy przyjemniej, czyli jak zachować równowagę pomiędzy pracą i życiem osobistym
 • Efektywność osobista – droga do sukcesu
 • Sztuka wywierania wpływu
 • Praca i życie w zgodzie z naturą