Webinarium pn. „Neutralne dla środowiska mariny i małe porty” oraz spotkania B2B z norweskimi i zagranicznymi firmami, 8 grudnia 2020 r.

Home / Informacje dla przedsiębiorców 2020 / Webinarium pn. „Neutralne dla środowiska mariny i małe porty” oraz spotkania B2B z norweskimi i zagranicznymi firmami, 8 grudnia 2020 r.

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o webinarium pn. „Neutralne dla środowiska mariny i małe porty” oraz spotkaniach B2B z norweskimi i zagranicznymi firmami w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Wydarzenie organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Norway i odbędzie się 8 grudnia 2020 r. w godzinach 09:30-17:00. Jest skierowanie do firm, które mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem norweskim lub zagranicznym, w szczególności w następujących obszarach:

  • nowe, innowacyjne produkty, usługi i rozwiązania, w tym technologie cyfrowe, dla marin, przystani i portów jachtowych, portów i ośrodków żeglarskich,
  • nowoczesna infrastruktura i budownictwo wodne i przybrzeżne, zagospodarowanie akwenów,
  • neutralne dla środowiska procesy produkcji, budowy i remontów jachtów i łodzi, produkcji wyposażenia i ekwipunku,
  • wyposażanie, serwisowanie oraz obsługa ruchu jachtów i statków w marinach i portach,
  • przyjazne dla środowiska transport i żegluga śródlądowa i morska,
  • zrównoważone usługi logistyczne dla wód śródlądowych i morskich: bunkrowanie, przeładunki, składowanie,
  • przemysł offshore, energetyka morska, energetyka wiatrowa, morskie elektrownie wiatrowe, prace podwodne, roboty podwodne, remonty podwodne.

Spotkania indywidualne z wybranymi przedsiębiorcami z Norwegii i zagranicy będą poprzedzone webinarium, podczas którego uczestnicy wysłuchają interesujących prelekcji tematycznych i zapoznają się z dobrymi praktykami polsko-norweskiej współpracy. Udział w webinarium i spotkaniach B2B jest bezpłatny. Oficjalnymi językami wydarzenia są język polski i angielski.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (w języku angielskim) do 8 grudnia 2020 r.

Osoby do kontaktu:

Justyna Kizlich
+48 22 432 88 47
justyna_kizlich@parp.gov.pl

Artur Janusz
+48 22 432 88 08
artur_janusz@parp.gov.pl