TOP MENEDŻER – kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i nie tylko – 20 marca 2021 r.

Uncategorized
Zajęcia w małej grupie, w dużej sali zapewniającej zachowanie dystansu. Stosujemy się do wymogów sanitarnych dot. prowadzenia szkoleń stacjonarnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego m. in.: prowadzimy regularną dezynfekcję miejsc użytku masowego (sala, stoły, krzesła, klamki drzwi, łazienki itd.), zapewniamy preparat do dezynfekcji rąk. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Program zgodny z wymaganiami Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. Termin: 20 marca 2021 r. Miejsce: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro Czas trwania: 80 godzin lekcyjnych Godziny: soboty 9:00-16:30 Opis: Szkolenie pozwoli na usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i finansów, rachunkowości, ładu korporacyjnego, zarządzania firmą oraz przygotowuje do egzaminu dla kandydatów na…
Read More
Webinarium „Efektywność energetyczna w małych i średnich firmach” – 23 lutego 2021 r.

Webinarium „Efektywność energetyczna w małych i średnich firmach” – 23 lutego 2021 r.

Uncategorized
Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Networkprzy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczościwe współpracy z  Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. zaprasza na webinarium z cyklu EEN na rzecz zrównoważonego rozwoju  Efektywność energetyczna w małych i średnich firmach  dnia 23 lutego 2021 r., godz. 12.00 W programie m.in.: Zestaw praktycznych narzędzi dla MŚP do przeprowadzenia audytu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej – rezultaty projektu „Energia w małych i średnich przedsiębiorstwach” - Wojciech Stańczyk, ekspert Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Możliwości publicznego finansowania inwestycji prośrodowiskowych, m.in.: instalacji paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, termomodernizacji budynków, zakupu pojazdów elektrycznych - Ewa Florczyk, Funds for Future SCEnATi- analiza efektywności energetycznej/ochrony środowiska w przedsiębiorstwie w celu ograniczenia emisji CO2 – doświadczenia  międzynarodowego projektu TrainERGY (Erasmus+)  - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości  Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu, rejestracja poprzez link: https://efektywnosc.frp.lodz.pl/      https://een.ec.europa.eu          …
Read More

Harmonogram konkursów dla łódzkich przedsiębiorców w 2021 roku

Covid-19, Uncategorized
30 listopada zarząd Województwa Łódzkiego przyjął harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w 2021 roku. To ostatnia szansa dla łódzkich przedsiębiorców na pozyskanie dofinansowania projektów w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej, podjęcia współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań czy przebranżowienie w związku ze skutkami kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Poniżej przedstawiamy harmonogram konkursów ogłaszanych w 2021 roku przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dokładne zasady udziału, wydatki kwalifikowane i poziom dofinansowania będą znane w momencie ogłoszenia konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 PoddziałanieNa co można przeznaczyć środki  Termin konkursuPoziom dofinansowaniaPoddziałanie 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw  Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury…
Read More

Wirtualne spotkania B2B z firmami indyjskimi, 9 grudnia 2020 r.

Informacje dla przedsiębiorców 2020
         Organizatorami wydarzenia są indyjscy partnerzy Enterprise Europe Network, Global Business Inroads (GBI) India, National Association of Software and Service Companies (NASSCOM) we współpracy z międzynarodowymi partnerami. Wirtualne wydarzenia networkingowe B2B mają promować współpracę cyfrową na linii Indie-Europa, aby wspierać europejskie firmy w ich potrzebach związanych z cyfryzacją i transformacją poprzez ułatwianie interakcji z ekspertami z wiodących indyjskich firm IT. W ciągu najbliższych 6 miesięcy planuje się organizację 4 podobnych sesji. Wirtualna sesja networkingowa B2B przeznaczona jest dla europejskich firm z takich branż jak - produkcja przemysłowa, motoryzacja, handel detaliczny, opieka zdrowotna & BFSI (Banking, financial services and insurance), które chcą wprowadzić na rynek gamę zaawansowanych technologicznie produktów i usług. Umożliwi nawiązanie współpracy z indyjskimi firmami zajmującymi się technologiami cyfrowymi, oferującymi sprawdzone rozwiązania. Strona indyjska kieruje swoją ofertę do dużych…
Read More

Regionalne wsparcie dla firm z województwa łódzkiego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego

Informacje dla przedsiębiorców 2020
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego (ŁARR) jako instytucja otoczenia biznesu wspiera przedsiębiorców z województwa łódzkiego poprzez udzielanie dotacji, pożyczek, organizację spotkań informacyjnych, konferencji i seminariów. W swojej ofercie posiada szereg instrumentów finansowych, dzięki którym przedsiębiorcy mają możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań, realizację inwestycji, zakupu nieruchomości, szkolenia pracowników. W porównaniu do oferty komercyjnej dostępnej w bankach, ŁARR oferuje preferencyjne oprocentowanie, uproszczone procedury aplikacji o środki, czy nie wymaga historii finansowej. Poniżej szczegółowa charakterystyka poszczególnych instrumentów: 1. Pożyczka na Modernizację Nieruchomości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (JEREMIE 2). Pożyczkę można przeznaczyć na: remont, renowację, modernizację lub odbudowę budynków lub obiektów oraz ich adaptację do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalnew przypadku zabytków (odpowiednio – obiektów historycznych), w celu przystosowania wymienionych obiektów do funkcji związanych z…
Read More