Dofinansowanie szkoleń dla przedsiębiorstw – COVID-19

Home / Covid-19 / Dofinansowanie szkoleń dla przedsiębiorstw – COVID-19

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na szkolenia pracowników. Dotyczy to firm następujących branż:

finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznej, przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu.

Duże przedsiębiorstwa mogą także korzystać z tego dofinansowania –  dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związanych z reindustrializacją), tj. 

IT (PKD J.62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana), 

motoryzacyjnego (PKD C.29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych),

odzysku materiałowego surowców (PKD 38 – Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców),

żywności wysokiej jakości (PKD 10 – Produkcja artykułów spożywczych, za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt), 

chemicznego (PKD 21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych),

lotniczo-kosmicznego (PKD 30.3 – Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn).

Dofinansowanie w formie pomocy de minimis lub pomocy publicznej. Wkład prywatny nie mniej niż 20%. Dofinansowanie będzie dokonywane w systemie refundacyjno-zaliczkowym, co oznacza, że część środków na finansowanie usługi przedsiębiorca otrzyma przed jej opłaceniem.

Wnioski o dofinansowanie można składać jedynie do 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – oferta dla przedsiębiorców

Spośród tematów określonych przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje w szczególności następujące szkolenia:

Dla sektora IT

 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej

Dla sektora motoryzacyjnego, z uwzględnieniem elektromobilności

 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
 • Obsługa klienta w trybie zdalnym
 • Wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii
 • Marketing online
 • Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań)

Dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

 • Trener i coach w organizacji medycznej
 • Współpraca z klientem (pacjentem) i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej

 Dla sektora odzysku materiałowego surowców

 • Obowiązujące przepisy prawne, ich interpretacja i stosowanie w SGO w czasie epidemii COVID.
 • Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie epidemii COVID 19

 Dla sektora żywności wysokiej jakości

 • Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii

 Dla sektora komunikacji marketingowej

 • Coaching menadżerski w zakresie zarządzania kryzysowego
 • Techniki redukowania stresu
 • Posługiwanie się narzędziami z zakresu marketingu online
 • Sprzedawanie usług z obszaru marketingu online
 • Nowe modele biznesowe – dywersyfikacja działań, szukanie nisz w zakresie produkcji i usług, szukanie nowych grup docelowych (przy dywersyfikacji działań)
 • Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii

Dla sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

 • Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należytej weryfikacji tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu

Dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji

 • Coaching menadżerski
 • Stosowanie narzędzi online w pracy zdalnej
 • Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej

Dla sektora chemicznego

 • Zarządzanie projektami B+R w sektorze chemicznymi
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w organizacji pracy zdalnej w sektorze chemicznym

Dla sektora handlu

 • Kierowanie zmianą w organizacji handlu – wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta w e-commerce

Dla sektora usług rozwojowych

 • Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej
 • Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej

 Szkolenia z innych tematów – do uzgodnienia.

Zapraszamy do omówienia Państwa potrzeb szkoleniowych i tematów/zakresu szkoleń:

tel. 42 630 36 67, e-mail fundacja@frp.lodz.pl