Access2Markets – nowy portal Komisji Europejskiej, wspierający małe firmy w handlu międzynarodowym

Home / Informacje dla przedsiębiorców 2020 / Access2Markets – nowy portal Komisji Europejskiej, wspierający małe firmy w handlu międzynarodowym

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że dotychczasowa baza danych dot. handlu zagranicznego (https://madb.europa.eu) od 1 grudnia 2020r. zostaje zastąpiona nową platformą Access2Markets https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets

Portal jest dostępny we wszystkich językach UE (w tym polskim), oferuje zintegrowane informacje nt. zasad eksportu i importu towarów i usług, a także inwestowania. Przedstawia istotne dla przedsiębiorcy informacje wynikające z podpisanych przez UE umów o wolnym handlu z innym krajem lub grupą krajów.

Portal umożliwia firmom wyszukanie za pomocą kilku kliknięć informacji dotyczących importowanych i eksportowanych towarów, w tym na temat:

  • taryf
  • podatków
  • reguł pochodzenia
  • wymagań dotyczących produktu
  • procedur celnych
  • barier handlowych
  • statystyk handlowych.

Narzędzie do samodzielnej oceny, zwane ROSA (Rules of Origin Self Assessment), zapewnia szczególne wsparcie w zakresie zasad definiujących „narodowość ekonomiczną” produktu, nazywanych „regułami pochodzenia”. Są one dostosowane do każdej umowy handlowej, zapewniając ochronę wrażliwych sektorów rynku oraz możliwość domagania się obniżonych lub zniesionych ceł zgodnie z umową. Firmy mogą również uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki umowy handlowe regulują handel usługami, warunki inwestowania lub udział w publicznych przetargach na rynku zagranicznym.

Każdy produkt będący przedmiotem handlu międzynarodowego posiada kod, który określa, jakie cła przywozowe oraz podatki krajowe lub lokalne należy zapłacić. Na portalu firmy mogą znaleźć nie tylko kody, ale także informacje na temat ceł, jakie trzeba zapłacić w myśl danej jurysdykcji. Narzędzie portalu My Trade Assistant  umożliwia firmom wyszukiwanie informacji o cłach, podatkach, zasadach i wymaganiach dla produktów w podziale na poszczególne produkty i rynki.

Portal jest przystosowany do użytku na urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach). Zawiera szereg dodatkowych, przyjaznych dla użytkownika funkcji, które pomagają firmom jak najlepiej wykorzystać umowy handlowe UE. Korzystanie z niego jest całkowicie bezpłatne.

Nowy portal zawiera również wyjaśnienia, poradniki i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Pomogą one zarówno początkującym, jak i doświadczonym przedsiębiorcom analizować korzyści płynące z handlu z poszczególnymi partnerami handlowymi UE. Zawiera przegląd przepisów UE dotyczących produktów i usług, a także dane kontaktowe urzędów celnych i innych organów publicznych w państwach członkowskich UE oraz w krajach będących partnerami handlowymi UE. Firmy mogą również za pośrednictwem portalu skontaktować się z Komisją (DG Trade), aby zgłosić napotykane przez nie bariery handlowe.

Źródło: Materiały informacyjne Komisji Europejskiej (DG Trade), #EUTrade