Welfare: usług i technologii poprawiających jakość życia – webinarium i spotkania b2b z norweskimi firmami – 24 września 2020 r.

Home / Informacje dla przedsiębiorców 2020 / Welfare: usług i technologii poprawiających jakość życia – webinarium i spotkania b2b z norweskimi firmami – 24 września 2020 r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w webinarium oraz w spotkaniach b2b z norweskimi firmami działającymi w sektorze „welfare”: usług i technologii poprawiających jakość życia. 

Wydarzenie odbędzie się 24 września 2020 r. i jest skierowanie do firm planujących i realizujących projekty w szczególności w następujących obszarach:

– rozwój innowacyjnych technologii i usług poprawiających jakość życia – welfare, które pomagają osobom starszym i niepełnosprawnym stać się bardziej niezależnymi i samowystarczalnymi;
– rozwój produktów, usług i rozwiązań w dziedzinie welfare, które sprostają wyzwaniom społecznym i zdrowotnym starzejącego się społeczeństwa;
– rozwój rozwiązań technologicznych wykorzystywanych głównie przez personel świadczący lub wykonujący usługi socjalne.

 Do udziału zapraszamy firmy, które mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem norweskim w ww. obszarach, a w szczególności te, które złożyły wniosek o dofinansowanie w programie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

 Udział w webinarium i spotkaniach b2b jest bezpłatny. Oficjalnym językiem wydarzenia jest język angielski.

Organizatorami wydarzenia są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Innovation Norway.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników, których profile najlepiej odpowiadają oczekiwaniom strony norweskiej.

 Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (w języku angielskim).

 W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

Artur Janusz
tel.: 22 432 88 08
e-mail: artur_janusz@parp.gov.pl