Konsultacje Komisji Europejskiej nt. automatyzacji i cyfryzacji w sektorze transportu

Home / Informacje dla przedsiębiorców 2020 / Konsultacje Komisji Europejskiej nt. automatyzacji i cyfryzacji w sektorze transportu

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy z regionu łódzkiego do udziału w ogłoszonych przez Komisję Europejską konsultacjach. Komisja rozważa wprowadzenie nowych środków, zasad i zaleceń, mających towarzyszyć przejściu na automatyzację i cyfryzację w sektorze transportu. Niniejsza ankieta ma zebrać opinię firm z tego sektora i ułatwić Komisji opracowanie wytycznych i zasad dla wsparcia szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), aby proces transformacji był płynny i przebiegał bez uszczerbku dla pracowników.

Adresatami ankiety są MŚP prowadzące działalność w co najmniej jednej z wymienionych dziedzin transportu:

  • transport lotniczy,
  • transport drogowy,
  • transport kolejowy,
  • transport morski,
  • porty,
  • śródlądowe drogi wodne,
  • logistyka,
  • transport miejski,
  • transport pasażerski,
  • transport towarowy.

Zachęcamy do wypełnienia dołączonej  anonimowej ankiety (w wersji polskiej). Odpowiedzi zostaną zakodowane w bazie KE i wykorzystane do analizy w formie zagregowanej.

Ankieta do pobrania tutaj.

Konsultacje trwają do dnia 15 czerwca 2020r. Prosimy o wcześniejsze przesłanie wypełnionej ankiety na adres: fundacja@frp.lodz.pl