Inwestycje w Brazylii

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w webinariach poświęconych inwestowaniu w Brazylii.

Invest in Brasil Infrastructure – Sanitation Edition, 23 września 2020 r.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie https://inevent.com/en/Apex-Brasil/InvestinBrasil-SanitationEdition-1598986356/hotsite.php?rebuild=1

Brasil Investment Forum 2020, 9-10 listopada 2020 r.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie https://www.brasilinvestmentforum.com/en/principal-2/