Zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe innowacji społecznych odnoszących się opieki długoterminowej (VP/2019/003) – termin składania wniosków: 10 września 2019 r.

Home / Uncategorized / Zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe innowacji społecznych odnoszących się opieki długoterminowej (VP/2019/003) – termin składania wniosków: 10 września 2019 r.

Szanowni Państwo,

w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się opieki długoterminowej (VP/2019/003).

Termin składania wniosków upływa 10 września 2019 r.

Całkowity budżet na wsparcie inicjatyw w ramach konkursu to 10 000 000 EUR. Komisja Europejska zamierza współfinansować od 4 do 6 inicjatyw, wyłonionych w ramach konkursu. Wsparcie finansowe nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych inicjatywy.

Każda propozycja przedstawiona we wniosku powinna zmierzać do osiągnięcia co najmniej dwóch z trzech poniżej wskazanych celów:
• opracowanie i przetestowanie innowacyjnych podejść do świadczenia opieki długoterminowej w celu sprostać wyzwaniom związanym z dostępem, przystępnością cenową, siłą roboczą, jakością i trwałością takiej opieki,
• opracowanie trwałych wielopoziomowych modeli partnerstwa, które ułatwiłyby wdrażanie innowacji społecznych w zakresie opieki długoterminowej;
• wykorzystanie innowacji społecznych w planowaniu i monitorowaniu polityki opieki długoterminowej.

Komisja Europejska wskazała przykładowe rodzaje działań, które mogą być współfinansowane w ramach konkursu, a mianowicie:
• zbieranie danych i przeprowadzanie badań;
• opracowywanie i testowanie innowacyjnych sposobów dostarczania usług opieki długoterminowej, np. innowacyjne modele opieka zintegrowanej, opieka domowa lub opieka społeczna;
• opracowywanie i testowanie nowych narzędzi do planowania i monitorowania polityki;
• działania mające na celu tworzenie i ulepszanie współpracy między podmiotami, w tym wymianę dobrych praktyk;
• opracowanie wytycznych i praktycznych narzędzi;
• konferencje, seminaria;
• opracowywanie programów szkolenia;
• działania mające na celu zwiększenie wiedzy na temat opieki długoterminowej.

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad udziału w konkursie, znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=570&furtherCalls=yes
a także w załączonym dokumencie: EASI_call_VP_2019_003_on_LTC_07052019_FINAL

Zachęcamy do składania wniosków!