Webinarium pn. „Komercjalizacja i licencjonowanie własności intelektualnej”, 11 lutego 2021 r.

Home / Aktualności IPR Helpdesk 2021 / Webinarium pn. „Komercjalizacja i licencjonowanie własności intelektualnej”, 11 lutego 2021 r.

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

we współpracy z Europejskim IP Helpdesk

 

 zaprasza na webinarium

Komercjalizacja i licencjonowanie własności intelektualnej

IP commercialisation and licencing

 dnia 11 lutego 2021 r., godz. 1030 – 1200

Dr Christian Hackl, ekspert Europejskiego IP Helpdesk, przedstawi m.in. następujące zagadnienia:

  • komercjalizacja własności intelektualnej i jej formy
  • jakie prawa własności intelektualnej mogą być licencjonowane
  • umowa licencyjna a inne umowy (cesji, dystrybucyjna)
  • możliwości wykorzystania patentu przez właściciela
  • czy opracowanie produktu w oparciu o własność intelektualną lub jej sprzedaż to jedyne opcje dla MŚP
  • kiedy licencjonowanie ma sens
  • przykłady najlepszych praktyk w licencjonowaniu technologii

oraz odpowie na pytania zgłoszone przez uczestników

Webinarium w języku angielskim

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: fundacja@frp.lodz.pl

Do pobrania karta zgłoszenia