Szkolenie ZUS: „Zasady ustalania ustawodawstwa właściwego i podstawy wymiaru składek dla pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą poza granicami Polski” – 15 września 2021 r.

Home / Uncategorized / Szkolenie ZUS: „Zasady ustalania ustawodawstwa właściwego i podstawy wymiaru składek dla pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą poza granicami Polski” – 15 września 2021 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa do skorzystania z bezpłatnego szkolenia.

Szkolenie: Zasady ustalania ustawodawstwa właściwego i podstawy wymiaru składek dla pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą poza granicami Polski”

Termin: środa, 15 września 2021 r. (środa), godz. 10:00-11:30

Zapisy:

Spotkanie odbędzie się ON-LINE na platformie Webex Meeting. 

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy do 14 września br. do godz. 13:00 pod adresem e-mailowym: szkolenia_lodz@zus.pl . Przy zapisie prosimy, aby wskazali Państwo swoje dane osobowe:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail

Prosimy także, aby wypełnili Państwo i odesłali na ww. adres e-mailowy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą stanowi załącznik. Jest to warunek niezbędny do  wzięcia udziału w szkoleniu.

Podczas szkolenia omówimy następujące zagadnienia:

  • Wprowadzenie do tematu umów międzynarodowych oraz prawa wspólnotowego.
  • Omówienie aktualnie obowiązujących rozporządzeń w Unii Europejskiej, jakie są stosowane w odniesieniu do obywateli UE oraz obywateli spoza UE w tym UK.
  • Przedstawienie zasady generalnej obowiązującej w UE wraz z wyjątkami.
  • Przybliżenie zasad ustalania podstawy wymiaru składek dla pracowników delegowanych do pracy w UE
  • Przedstawienie aktualnie obowiązujących umów międzynarodowych – omówienie zasady generalnej w nich zawartej wraz z wyjątkami.

W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy klienci, bez względu na miejsce zamieszkania.

Więcej pod linkiem.

Zapraszamy!