Seminarium „GOSPODARKA ODPADAMI – wyzwania XXI wieku”, Łódź, 28 Sierpnia 2018 r

Home / Wydarzenia 2018 / Seminarium „GOSPODARKA ODPADAMI – wyzwania XXI wieku”, Łódź, 28 Sierpnia 2018 r

Enterprise Europe Network z misją zrównoważonego rozwoju zaprasza na seminarium

GOSPODARKA ODPADAMI – wyzwania XXI wieku

dnia 28 sierpnia 2018 r. godz. 1400 do siedziby Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Piotrkowska 86, front II piętro

Wykład wprowadzający nt. współczesnej gospodarki odpadami wygłosi Prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, kierownik Zakładu Technik Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, specjalista w zakresie  ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami (termiczne przekształcanie odpadów), przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Oddziału Łódzkiego PAN, ekspert Waste-to-Energy Research and Technological Council Germany.

W programie również:

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja na rzecz ograniczania ilości odpadów

dr Agata Rudnicka, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

  • Nowy system segregacji odpadów

Przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Łodzi

  • Usługi sieci Enterprise Europe Network dla zrównoważonego rozwoju i innowacyjności firm

Konsultanci regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

Seminarium towarzyszy wystawa Ginący świat – wybór fotografii fauny RPA autorstwa Witolda Bryszewskiego, fizyka i inżyniera środowiska, zawodowo zajmującego się ochroną atmosfery przed zanieczyszczeniami

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy wysłać na adres e-mail: fundacja@frp.lodz.pl