NOWA USTAWA Prawo Zamówień Publicznych – Jak przeprowadzić postępowania według nowych przepisów? – 2 marca 2021 r.

Home / Informacje dla przedsiębiorców 2021 / NOWA USTAWA Prawo Zamówień Publicznych – Jak przeprowadzić postępowania według nowych przepisów? – 2 marca 2021 r.

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

 we współpracy z 
Madejczyk Kancelarią Prawną sp. k.

zaprasza na szkolenie on-line 
z cyklu „Przedsiębiorca na europejskim rynku”

NOWA USTAWA Prawo Zamówień Publicznych 
Jak przeprowadzić postępowania według nowych przepisów?

Nowe zasady, terminologia, instytucje, procedury i dokumenty, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., których wdrożenie jest wymagane dyrektywami europejskimi

dnia 2 marca 2021 r., godz. 1000-1230

W programie m.in.:

I. Cel nowej ustawy
II. Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp

 • plany zamówień
 • wstępne konsultacje rynkowe, analiza potrzeb i wymagań

III. Specyfikacja warunków zamówienia

 • czym są dokumenty zamówienia
 • SWZ, określenie zakresu i formy wymaganych dokumentów i oświadczeń (podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe w nowej ustawie Pzp)
 • nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty
 • nowe warunki udziału w postępowaniu

IV. Procedura poniżej progów unijnych

 • nowy tryb postępowania – tryb podstawowy – jak go skutecznie przeprowadzić?
 • możliwości negocjacji złożonej oferty
 • niepubliczne otwarcie ofert po nowemu, możliwość zawieszenia postępowania

V. Różnice pomiędzy przetargiem poniżej i powyżej progów unijnych

 • zmiany w zakresie wnoszenia wadium
 • zmiany w zakresie terminu związania ofertą
 • procedura odwrócona
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy

VI. Unieważnienie postępowania

Szkolenie prowadzi Edyta Głowińska, radca prawny. Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą, które wykorzystuje podczas szkoleń.

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: fundacja@frp.lodz.pl

Do pobrania karta zgloszenia