Międzynarodowy Konkurs Innovative Leather Product Competition

Home / Aktualności LEAMAN / Międzynarodowy Konkurs Innovative Leather Product Competition

 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie

Innovative Leather Product Competition

na pomysł związany z sektorem skórzanym

Zgłoś swój pomysł na platformie Virtual Challenge Community od 15 lutego do 15 marca 2018 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w lipcu 2018 r.

Zwycięzcom pomożemy przeprowadzić kampanię crowdfundingową na zrealizowanie pomysłu poprzez Indiegogo.com

Szczegóły konkursu: http://leaman.eu/competition/

LEAMAN
Manager in an Efficient and Innovative Leather Company
Menedżer w efektywnej i innowacyjnej firmie sektora skórzanego
współfinansowany przez Unię Europejską, program Erasmus+