Komunikacja i organizacja pracy zespołu – szkolenie z dofinansowanie BUR!

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla

zaprasza na szkolenie

Komunikacja i organizacja pracy zespołu

23 kwietnia 2024 r. w godz. 10:00-16:00

W programie:

 1. Czym jest praca zespołowa?
  – co to jest zespół
  – jakie są rodzaje zespołów
  – charakterystyka poszczególnych rodzajów zespołów
  – cele pracy zespołowej
 2. Role członków zespołu
 3. Komunikowanie się w zespole
 4. Zarządzanie kryzysem w zespole i organizacja procesu komunikacji w sytuacjach trudnych
 5. Zarządzanie różnorodnością w ramach pracy zespołowej – analiza procesów komunikacyjnych, systemy pracy
 6. Struktura zespołów
 7. Metody stosowane w pracy grupowej i zespołowej
 8. Zapobieganie konfliktom i patologiom zarządzania – aspekty prawne

Nasi trenerzy to specjaliści od wielu lat współpracujący z FRP

# zarządzanie zasobami ludzkimi # budowanie i motywowanie zespołu

# komunikacja # rozwój umiejętności miękkich #  niwelowanie konfliktów # coaching

Podczas zajęć wyzwalają potencjał uczestników inspirują do identyfikowania skutecznych rozwiązań i pozytywnych postaw.

Zgłoszenia:
fundacja@frp.lodz.pl
42 630 36 67

Cena: 590 zł brutto/osobę – szkolenie objęte dofinansowaniem BUR!

obejmuje:
– materiały szkoleniowe
– wydanie zaświadczenia
– poczęstunek przy kawie i herbacie