Horyzont Europa. Business Model Canvas – narzędzia we wniosku EIC Accelerator, warsztaty on-line, 7.06.2023 r.

Home / Uncategorized / Horyzont Europa. Business Model Canvas – narzędzia we wniosku EIC Accelerator, warsztaty on-line, 7.06.2023 r.

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Centralna, zaprasza na kolejne wydarzenie, w cyklu bezpłatnych szkoleń dotyczących II etapu aplikowania w konkursie EIC Accelerator, organizowane przez IPPT PAN – Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, konsorcjanta HPK PC.

Najbliższe wydarzenie odbędzie się w dniu 7 czerwca w godz. 13:30 – 17:00 w formule on-line. Tym razem oprócz informacji o wykorzystaniu BMC (Business Model Canvas) we wniosku EIC Accelerator proponujemy Państwu warsztat: Model biznesowy, jako narzędzie strategicznego zarządzania w przedsiębiorstwie.

Warsztat poprowadzą:

Agnieszka Banrowska – Ekspertka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego w regionie Polska Centralna w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Izabela Paluch – Prezes Zarządu INTECH PK sp. z o. o. spółki celowej Politechniki Krakowskiej i praktyk w zakresie tworzenia skutecznych modeli biznesowych.

Rejestracja

*Pełny link: https://www.gov.pl/web/hpk-polska-centralna/warsztaty-horyzont-europa-business-model-canvas–narzedzia-we-wniosku-eic-accelerator

Wydarzenie jest kolejnym spotkaniem w cyklu szkoleń dotyczących II etapu aplikowania w programie EIC Accelerator. Dotychczas odbyły się wydarzenia pt. “Narzędzia EIC wniosek etap II: NABC Model – innowacyjne rozwiązania w oparciu o potrzeby uczestników oraz propozycja wartości”, “Narzędzia EIC wniosek etap II: Analiza Rynku” i „Narzędzia EIC wniosek etap II: Sytuacja przedsiębiorstwa”.