Gospodarka cyrkularna w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE oraz Europejskiego Zielonego Ładu – 8 lipca 2020 r.

Home / Wydarzenia 2020 / Gospodarka cyrkularna w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE oraz Europejskiego Zielonego Ładu – 8 lipca 2020 r.

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na webinarium z cyklu EEN na rzecz zrównoważonego rozwoju

Gospodarka cyrkularna w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE oraz Europejskiego Zielonego Ładu

dnia 8 lipca 2020 r., godz. 1400-1530

W programie:

  • Pojęcie i znaczenie gospodarki cyrkularnej w kontekście Strategii Zrównoważonego Rozwoju
  • Pierwsze efekty wdrażania przepisów dot. gospodarki cyrkularnej w Unii Europejskiej
  • Biznesowy model gospodarki cyrkularnej – Business Model Canvas
  • Stan gospodarki zasobami mineralnymi w UE i w Polsce
  • Wyzwania stojące przed gospodarką zasobami mineralnymi w UE i w Polsce
  • Kluczowe wyzwania na etapie włączania projektu/firmy w nurt gospodarki cyrkularnej/ gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Realizacja założeń gospodarki cyrkularnej w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
  • Europejski Zielony Ład jako nowa Strategia UE na lata 2021 – 2027 i jako baza dla rozwoju gospodarki cyrkularnej

Prelegent:

Prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska – wybitny ekspert w dziedzinie internacjonalizacji, gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju. W latach 2008-2016 prorektor ds. współpracy z zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni ekspert i członek grup roboczych w organizacjach międzynarodowych (OECD, ECOFIN – Komisji Europejskiej), Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Redaktor naczelny założonego przez nią czasopisma wydawanego w Uniwersytecie Łódzkim Comparative Economic Research for Central and Eastern Europe.

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu. Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres fundacja@frp.lodz.pl

Dzień przed webinarium otrzymają Państwo link z zaproszeniem do udziału na podany w karcie zgłoszenia adres e-mail.

Ulotka i karta zgłoszenia do pobrania.