Konkurs „Statystyka w Karierze”

Home / Konkurs „Statystyka w Karierze”

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi jest koordynatorem projektu Konkurs „Statystyka w Karierze”, adresowanego do uczniów klas VI – VIII łódzkich szkół podstawowych.

W poprzednich latach Konkurs był organizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Urząd Statystyczny w Łodzi.

Do realizacji tegorocznej, dziesiątej edycji, włączyła się Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, uzyskując dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego. Instytut Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego objął Konkurs honorowym patronatem.

W związku z likwidacją gimnazjów w ramach reformy edukacji, grupę docelową Konkursu stanowi młodzież kształcąca się w starszych klasach łódzkich szkół podstawowych.

Partnerzy przedsięwzięcia stawiają sobie za cel szeroko rozumianą edukację ekonomiczną, przygotowanie uczestników do świadomego wyboru ścieżki kształcenia poprzez popularyzację zasobów informacyjnych statystyki publicznej jako źródła wiedzy o regionalnym i lokalnym rynku pracy, kształcenie umiejętności wyszukiwania i interpretacji danych statystycznych niezbędnych do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, a także poprzez rozpoznawanie potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Udział w konkursie kształtuje postawy przedsiębiorcze uczniów oraz rozwija analityczne myślenie.

Konkurs przebiega dwuetapowo.

W I etapie uczestnicy prowadzą ankietowe badania statystyczne dotyczące wyboru ścieżki kształcenia wśród najstarszej grupy uczniów w swojej szkole. Kapituła Konkursowa oceni sformułowanie celu badania, interpretację wyników oraz różnorodność metod prezentacji.

II etap polega na rozwiązaniu zadań – analizie i interpretacji danych statystycznych opisujących procesy demograficzne i gospodarcze.

Wyniki będą ogłoszone na stronie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 29 maja 2020 r. Podczas uroczystego podsumowania w sali konferencyjnej FRP im. Prof. Marcina Bielskiego laureaci i finaliści Konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Uhonorowani zostaną także nauczyciele – opiekunowie zwycięskich drużyn.

Więcej informacji na stronach Partnerów:
https://www.frp.lodz.pl/
https://lodz.stat.gov.pl/
https://www.wckp.lodz.pl/

Do pobrania:

Regulamin konkursu
Załączniki
Ulotka
Wyniki I etapu konkursu

W związku z sytuacją epidemiczną wyniki I etapu są wynikami ostatecznymi. Wszyscy uczestnicy, opiekunowie oraz szkoły otrzymały dyplomy.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej