Panel MŚP – konsultacje rozporządzenia w sprawie etykietowania wyrobów włókienniczych (TLP) – 2024

W szczególności rozporządzenie odnosi się do etykietowania i oznakowania:

  • ­wyrobów włókienniczych w odniesieniu do składu surowcowego oraz;
  • ­wyrobów włókienniczych zawierających części nietekstylne pochodzenia zwierzęcego.

Kontekst polityki i otoczenie gospodarcze znacznie się zmieniły od 2011 r. Komisja Europejska ocenia potrzebę przeglądu rozporządzenia w celu aktualizacji obecnych przepisów i wprowadzenia specyfikacji w nowych dziedzinach etykietowania (np. instrukcje dotyczące pielęgnacji, pochodzenie, rozmiar) oraz fizycznego lub cyfrowego etykietowania wyrobów włókienniczych, z należytym uwzględnieniem innych obecnych inicjatyw ustawodawczych mających wpływ na sektor włókienniczy. 

Link do ankiety (w języku polskim): https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/70b2fc01-a9dd-1874-2581-0d668a46c274