LEAMAN

Home / LEAMAN

Manager in an Efficient and Innovative Leather Company

Menedżer w efektywnej i innowacyjnej firmie sektora skórzanego

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem międzynarodowego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ (Akcja 2 Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe).

Projekt dotyczy opracowania nowych metod kształcenia menedżerów/pracowników dla europejskiego sektora przemysłu skórzanego i pokrewnych. Powstaną nieformalne narzędzia edukacyjne dla kadry tych sektorów, umożliwiające doskonalenie kwalifikacji i zdolności adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Jednym z nich będzie kurs e-learningowy typu MOOC (Massive Open Online Course), z którego będą mogli korzystać również uczniowie i studenci kierunków technologii przetwórstwa skóry.

Nowe umiejętności uwzględnią:

 • wdrażanie strategii eksportowych,
 • wdrażanie innowacji nietechnologicznych i marketingowych,
 • realizację procesów zrównoważonego rozwoju, systemów jakości i CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu),
 • zarządzanie zmianą i efektywnością poprzez innowacyjne umiejętności poszukiwane na rynku pracy.

Przy opracowaniu kursu zostaną wykorzystane wyniki raportu badawczego – studium porównawczego nt. sektora przemysłu skórzanego w krajach partnerskich oraz nowe Europejskie Ramy Kwalifikacji (EQF) dla zawodu menedżera z sektora przemysłu skórzanego.

Projekt zakłada integrację interesariuszy związanych z branżą skórzaną (przedstawicieli jednostek naukowych, uczelni, szkół zawodowych, instytucji edukacyjnych, przedsiębiorstw, instytucji branżowych, studentów, uczniów) poprzez European Virtual Challenge Community – platformę wymiany doświadczeń i współpracy przy opracowaniu nowych pomysłów i produktów. Dla najciekawszych wspólnych rozwiązań są przewidziane nagrody.

Okazją do nawiązania i rozwoju współpracy będą liczne seminaria, spotkania i konferencje organizowane w krajach partnerskich.

W skład Konsorcjum projektu wchodzi 7 partnerów z 6 krajów:

 1. CTIC – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, Alcanena, Portugalia – koordynator
 2. CRE.THI.DEV – Creative Thinking Development, Ateny, Grecja
 3. CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente, Rzym, Włochy
 4. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź, Polska
 5. INCCTP – ICPI Institutul National de Cercetare-Cezvoltare Pentru Textile si Pielarie, Bukareszt,  Rumunia
 6. INESCOP – Instituto Tecnologico del Calzado y Conexas, Alicante, Hiszpania
 7. Virtual Campus Lda, Porto, Portugalia

Realizację projektu zaplanowano na 2 lata – od września 2016 r. do sierpnia 2018 r.

Więcej informacji:  http://leaman.eu