#EMPL-OI

Home / #EMPL-OI

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem w międzynarodowym projekcie #EMPL-OI #European Mobility Placements for Open Innovation.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na uczelniach wyższych poprzez:

 • promocję rocznych staży zagranicznych dla studentów
 • dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy
 • podnoszenie świadomości nt. przedsiębiorczości wśród kadry akademickiej
 • zachęcanie przedsiębiorców do przyjmowania zagranicznych stażystów.

Konsorcjum składa się z 11 Partnerów po-chodzących z 7 krajów:

 • European University Foundation – Campus Europe (Munsbach, Luxemburg)
 • Universite de Nice Sophia Antipolis – (Nicea, Francja)
 • Uniwersytet Łódzki (Łódź, Polska)
 • Universita Degli Studi Di Napoli Federico II (Neapol, Włochy)
 • Universidad de Alcala (Alcala de Henares / Madryt , Hiszpania)
 • Vyautas Magnus University (Kowno, Litwa)
 • Erasmus Student Network (Bruksela, Belgia)
 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Łódź, Polska)
 • Advantic Sistemas y Servicios Sl (Alcobendas, Hiszpania)
 • UAB Festo (Kowno, Litwa)
 • Lietuvos verslo konfederacija (Wilno, Litwa)

Logo ERASMUS+
Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+, działanie KA2 Współpraca na rzecz innowacyjności i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwo strategiczne dla wyższej edukacji. Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Realizacja projektu w okresie od września 2015 r. do września 2018 r.

Liderem projektu jest Uniwersytet Nicejski Sophia Antipolis.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako partner biznesowy Uniwersytetu Łódzkiego wniesie do projektu swoje doświadczenie, kompetencje i wiedzę w zakresie opracowywania programów szkoleniowych, szczególnie w obszarze szeroko rozumianej przedsiębiorczości.