Alliance for Responsible and Impactful Investment in Eastern Europe

Impact investing –  to lokowanie środków tak, by przynosiły zyski i jednocześnie zmieniały świat na lepszy. Inwestorzy działający zgodnie z podejściem impact często wybierają projekty związane z pozytywnym oddziaływaniem na środowisko lub społeczeństwo.

https://mojafirma.infor.pl/biznes-finanse/5260041,Na-czym-polega-Impact-investing.html

 

Realizacja

Styczeń 2022 – Grudzień 2023

Koalicja na rzecz odpowiedzialnego inwestowania wywierającego pozytywny wpływ na  środowisko i społeczeństwo w Europie Wschodniej

Celem projektu ARIEES jest wsparcie uczelni wyższych i ośrodków  szkoleniowych poprzez:

  1. uzupełnienie kursów  przedsiębiorczości o pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje z uwzględnieniem ochrony środowiska i polityki społecznej
  2. rozwój kompetencji cyfrowych wykładowców/trenerów i ich zastosowanie w  nauczaniu o zasadach odpowiedzialnego inwestowania
  3. podnoszenie kompetencji trenerów przedsiębiorczości i ich weryfikacja

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez:

  • opracowanie kursów dotyczących skutecznego i odpowiedzialnego inwestowania
  • organizację webinariów dla studentów, startupów i inwestorów ( pilotaż )
  • organizację szkoleń on-line dla wykładowców/trenerów o  innowacyjnych metodach nauczania uwzględniających rozwiązania cyfrowe
  • rozwój mikropoświadczeń w wymiarze cyfrowym dostosowanych do istniejących europejskich ram kwalifikacji EntreComp/DigComp
  • stworzenie platformy Impact investment Hub

Projekt ARIEES przyczynia się do osiągnięcia następujących priorytetów Erasmus+:

Priorytet 1 – Wyższa Edukacja: Wspieranie cyfrowych możliwości sektora szkolnictwa wyższego

Priorytet 2 – Horyzontalny: Działania na rzecz ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu

Priorytet 3 – Wyższa Edukacja: Nagradzanie doskonałości w nauczaniu, uczeniu się  i rozwijaniu umiejętności

Konsorcjum projektu:
Uniwersytet Łódzki – Polska – koordynator
Eurepean Business Angel Network – Belgia
ISQ e-learning – Portugalia
Universitatea de vest din Timisoara – Rumunia
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla w Łodzi – Polska
HELIXCONNECTEUROPE S.R.L – Rumunia

Więcej informacji na stronie projektu: https://ariees.eu/

Sfinansowane ze środków UE.
Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji (NA).
Unia Europejska ani NA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.