Ośrodek Enterprise Europe Network

Home / Ośrodek Enterprise Europe NetworkFundacja Rozwoju Przedsiębiorczości od 2008 r. prowadzi ośrodek Enterprise Europe Network, jedyny w województwie łódzkim. Udział FRP w Sieci stanowi kontynuację wcześniejszych działań i doświadczeń, w tym w szczególności:

Punktu Kontaktowego ds. Programów Ramowych i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej, który działał w FRP od 1999 r.
Ośrodka Rozwoju Innowacji Przedsiębiorstw EUROPARTNER przekształconego w 2006 r. z Europejskiego Ośrodka Informacyjno-Doradczego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw EUROPARTNER, działającego w Fundacji od 2002 r.

Ośrodek Enterprise Europe Network w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest członkiem konsorcjum Polska Centralna (Central Poland) koordynowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Informacje na temat ośrodków Sieci:

Ośrodek Enterprise Europe Network:

 • udziela informacji o przepisach europejskich, zasadach prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, funduszach i programach europejskich
 • ułatwia poszukiwanie i kojarzy partnerów handlowych i technologicznych
 • wspiera konkurencyjność i innowacyjność oraz prawo własności intelektualnej
 • promuje innowacyjne rozwiązania polskich firm na rynku europejskim i osiągnięcia polskich zespołó naukowych
 • wspiera międzynarodową współpracę i transfer technologii
 • inspiruje polskie podmioty do udziału w międzynarodowych projektach badawczych/ramowych
 • przekazuje do Komisji Europejskiej uwagi, poglądy i spostrzeżenia przedsiębiorców dotyczące obowiązujących i planowanych regulacji prawnych, barier administracyjnych i biurokratycznych.

Usługi ośrodka Enterprise Europe Network są bezpłatne. Mogą z nich korzystać:

 • przedsiębiorcy, w tym MŚP,
 • osoby rozpoczynające działalność gospodarczą,
 • instytuty badawcze, uczelnie,
 • centra technologiczne i biznesowe,
 • podmioty działające na rzecz innowacji.