Zaproszenie na seminarium: „Rozwój regionalny w dziedzinie pszczelarstwa” w ramach projektu BeeLieve

Zapraszamy na wyjątkowe seminarium poświęcone tematowi „Rozwój regionalny w dziedzinie pszczelarstwa” w ramach projektu BeeLieve! To niepowtarzalna okazja, aby dowiedzieć się więcej o znaczeniu pszczół dla naszego ekosystemu, zrównoważonym pszczelarstwie oraz najnowszych inicjatywach wspierających rozwój pszczelarstwa w naszym regionie.

📅 Data: 8 lipca 2024

🕒 Godzina: 14:00 – 16:00

📍 Miejsce: Centrum Konferencyjne, Łódzka Izba Rolnicza, Beskidzka 124, 91-610 Łódź

Program spotkania:

14:00 – 14:30 Wprowadzenie do projektu BeeLieve

  • Cele i założenia projektu
  • Partnerzy projektu

14:30 – 15:00 Ukonstytuowanie Grupy Regionalnych Interesariuszy.

15:00-16.00 Stan polityki i rozwoju regionalnego w dziedzinie pszczelarstwa

  • Dyskusja na temat wyzwań i możliwości rozwoju pszczelarstwa w regionie
  • Doradztwo i szkolenia
  • Współpraca z organizacjami pszczelarskimi

Projekt BeeLieve powstał z myślą o rozwijającej się współpracy w zakresie doskonałości zawodowej w 5 europejskich krajach poprzez wzmacnianie regionalnych innowacji za pomocą dostosowanego ekosystemu umiejętności. „BeeLieve” stara się usprawnić uczenie się oparte na pracy, tworząc ponadnarodową społeczność regionalnych ekosystemów umiejętności i wdrażając systematyczne podejście do ciągłego uczenia się.

Projekt koncentruje się na sektorze pszczelarstwa, który odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu bioróżnorodności i produkcji żywności. Pszczoły zapewniają zapylanie roślin, co jest niezbędne do produkcji owoców, warzyw i innych upraw. Jednak sektor pszczelarski stoi w obliczu wielu wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, utrata siedlisk i stosowanie pestycydów.

Projekt BeeLieve ma na celu wspieranie rozwoju regionalnego w dziedzinie pszczelarstwa poprzez:

  1. Wymianę dobrych praktyk: Projekt będzie promował wymianę dobrych praktyk w zakresie polityki i rozwoju regionalnego w dziedzinie pszczelarstwa pomiędzy 5 regionami partnerskimi.
  2. Wspieranie współpracy: Projekt będzie wspierał współpracę pomiędzy pszczelarzami, instytucjami badawczymi, organizacjami pozarządowymi i decydentami politycznymi w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań, przed którymi stoi sektor pszczelarski.
  3. Rozwijanie umiejętności: Projekt będzie rozwijał umiejętności pszczelarzy i innych osób zaangażowanych w sektor pszczelarski poprzez szkolenia, warsztaty i inne działania edukacyjne.
  4. Promowanie pszczelarstwa: Projekt będzie promował pszczelarstwo jako zrównoważoną i opłacalną działalność, która przyczynia się do rozwoju regionalnego i ochrony środowiska.

Organizatorzy: