Wsparcie dla sektora przemysłu lekkiego z projektu ELIIT

Home / Informacje dla przedsiębiorców 2020 / Wsparcie dla sektora przemysłu lekkiego z projektu ELIIT

Inicjatywa European Light Industries Innovation and Technology (ELIIT) to projekt dofinansowany z unijnego programu COSME. Celem projektu jest wsparcie europejskiej współpracy w promocji stosowania przełomowych i gotowych do użycia rozwiązań technologicznych dla poprawy produktywności, integracji łańcucha dostaw, efektywności zasobów i tworzenia nowych produktów i usług o wysokiej wartości dodanej w sektorach tekstylnym, odzieżowym, skórzanym i obuwniczym (TCLF).

ELIIT udzieli wsparcia małym i średnim firmom (MŚP) z branży TCLF we wdrażaniu wyników badań osiągniętych w wielu dziedzinach technologii przez dostawców i właścicieli innowacyjnych i przełomowych technologii, takich jak kluczowe technologie wspomagające (KET), technologie cyfrowe, sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy (IoT) itp.

Co oferuje ELIIT?

Dla wybranych w szeregu ogłoszeń konkursowych 25 wniosków partnerstw MŚP z dostawcami i właścicielami innowacyjnych technologii:

– wsparcie finansowe w wysokości 70 000 EUR na dostawę produktów lub prototypów o wysokiej wartości dodanej i zyskowności
– szyty na miarę program coachingu
– działania networkingowe
– ochrona praw własności intelektualnej.

Nabór wniosków trwa do 17 marca 2020.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum złożone z sześciu partnerów: AITEX-Textile Industry Research Association, INESCOP-Footware Technology Centre, CARSA-Strategic Consultancy Services, GOPA Com., Anna Maria Stein ze wsparciem Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti.

Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/eliit

Zapytania można kierować do: info@eliitproject.eu lub helpdesk@eliitproject.eu