Wsparcie dla sektora przemysłu lekkiego z projektu ELIIT

Home / Uncategorized / Wsparcie dla sektora przemysłu lekkiego z projektu ELIIT

Inicjatywa European Light Industries Innovation and Technology (ELIIT) to projekt dofinansowany z unijnego programu COSME. Celem projektu jest wsparcie europejskiej współpracy w promocji stosowania przełomowych i gotowych do użycia rozwiązań technologicznych dla poprawy produktywności, integracji łańcucha dostaw, efektywności zasobów i tworzenia nowych produktów i usług o wysokiej wartości dodanej w sektorach tekstylnym, odzieżowym, skórzanym i obuwniczym (TCLF).

ELIIT udzieli wsparcia małym i średnim firmom (MŚP) z branży TCLF we wdrażaniu wyników badań osiągniętych przez dostawców i właścicieli innowacyjnych i przełomowych technologii, takich jak kluczowe technologie wspomagające (KET), technologie cyfrowe, sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy (IoT) itp.

Co oferuje ELIIT?

  • finansowanie do 70 000 EUR na rozwój produktów/prototypów o wysokiej wartości dodanej i zyskowności
  • szyty na miarę program coachingu
  • działania networkingowe
  • ochrona praw własności intelektualnej.

Nabór wniosków trwa do 14 kwietnia 2021 r.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum złożone z sześciu partnerów: AITEX-Textile Industry Research Association, INESCOP-Footware Technology Centre, CARSA-Strategic Consultancy Services, GOPA Com., Anna Maria Stein ze wsparciem Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti.

Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/eliit

Kryteria wyboru dostępne są na stronie: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/apply_en

Zapytania można kierować do: info@eliitproject.eu lub helpdesk@eliitproject.eu; #ELIITproject

23 lutego 2021 r. o godz. 15.00 odbędzie się wirtualna prezentacja II. naboru do projektu w ramach EU Industry Week 2021:
https://www.euindustrydays.eu/eu-industry-week