Warsztaty on-line „Work-life balance – równowaga między sferą zawodową i prywatną w warunkach pracy zdalnej (w domu)”

Home / Uncategorized / Warsztaty on-line „Work-life balance – równowaga między sferą zawodową i prywatną w warunkach pracy zdalnej (w domu)”

Zapraszamy na warsztaty on-line pt.

Work-life balance – równowaga między sferą zawodową i prywatną w warunkach pracy zdalnej (w domu)

Data rozpoczęcia:

22 lutego 2021 r.

Miejsce:

Warsztaty w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Hangouts Meet

Godziny:

10:00 – 14:00

Program szkolenia:

W programie m.in.:

  • Pojęcie work-life balance w sytuacji pracy zdalnej,
  • Zasady zachowania równowagi między sfera osobista i zawodową w realiach pracy zdalnej,
  • Zasady organizacji pracy własnej w ramach pracy zdalnej,
  • Strukturalizacja czasu – zasady i wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Uczestnicy:

Szkolenie skierowane do pracowników, którzy nie potrafią znaleźć wolnego czasu na rozwijanie swoich pasji, zainteresowań, życie prywatne.

WYKŁADOWCA:

Hanna Kądziołka-Sabanty – doświadczony trener w zakresie kompetencji „miękkich”.

Cena:

160 zł brutto/osoby*
*obejmuje udział w zajęciach, materiały, wydanie dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Dz.U. poz. 652)