Webinarium „Instrumenty finansowe Unii Europejskiej dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej”, 22 kwietnia 2021 r.

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
we współpracy z

zaprasza na webinarium

 Instrumenty finansowe Unii Europejskiej
dla przedsiębiorców
w nowej perspektywie finansowej

 dnia 22 kwietnia 2021 r., godz. 12.00

W programie m.in.:

  • Instrumenty finansowe UE jedną z form wsparcia przedsiębiorców
    w okresie pandemii Covid-19
  • Nowe programy i inicjatywy UE w zakresie finansowania zwrotnego dla przedsiębiorców w perspektywie 2021-2027
  • Usługi ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu.

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu, rejestracja poprzez link:  https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/8288/

.