Webinarium „Choroby układu mięśniowo-szkieletowego”

Home / Uncategorized / Webinarium „Choroby układu mięśniowo-szkieletowego”
Regionalny Ośrodek
Enterprise Europe Network
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
ambasador bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

oraz

zapraszają na webinarium

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego

 czynniki ryzyka związane z pracą

dnia 21 września 2021, godz. 1200 – 1400

W programie m.in.:

  • Częstość występowania chorób układu mięśniowo-szkieletowego w populacji pracujących
  • Najważniejsze czynniki ryzyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego (przeciążenia, wykonywanie ruchów w nieprawidłowych pozycjach, powtarzalność ruchów)
  • Możliwości ograniczenia czynników ryzyka – zadania dla pracodawcy, dla służb bhp, dla pracowników
  • Ocena obciążenia układu ruchu i związanego z tym ryzyka zawodowego
  • Wykorzystanie ocen obciążenia układu ruchu do modyfikacji stanowisk pracy

Prelegenci:

Prof. dr hab. n. med. Kinga Polańska, epidemiolog z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie wpływu czynników środowiskowych i zawodowych na zdrowie.

Dr hab. n med. Teresa Makowiec-Dąbrowska, prof. IMP, ponad 50-letnie doświadczenie w dziedzinie fizjologii pracy – ekspert z zakresu oceny kosztu fizjologicznego pracy (obciążenia pracą) i skutków zdrowotnych nadmiernych obciążeń, oceny zdolności do pracy (szczególnie kobiet i osób starszych) oraz wpływu sposobu wykonywania pracy na układ ruchu.

Dr inż. Zbigniew Jóźwiak, ponad 35-letnie doświadczenie w zakresie oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz ergonomii stanowisk pracy w biurach, transporcie ręcznym, służbie zdrowia. W swojej pracy wykorzystuje metody kwestionariuszowe, zaawansowane metody instrumentalne, skomputeryzowane metody oceny obciążenia układu ruchu.

 

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu – Formularz zgłoszeniowy

 

  Webinarium jest wydarzeniem kampanii

Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

na lata 2020-2022