Webinaria FRP

Home / Webinaria FRP

Własność intelektualna
w projektach finansowanych
przez Unię Europejską

Programy Horyzont 2020 i Horyzont Europa
IP in EU funded projects (H2020/HEU)

5 kwietnia 2022 r.   godz. 12 – 14