Webinaria Europejskiego IP Helpdesk

Home / Aktualności IPR Helpdesk 2020 / Webinaria Europejskiego IP Helpdesk

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczościzaprasza do udziału w nowych seminariach przygotowanych przez Europejski IP Helpdesk:

Prawa własności intelektualnej i oprogramowanie (IPR and software) 29.04.2020
http://www.iprhelpdesk.eu/event/new-new-new-webinar-ipr-software

Zarządzanie własnością intelektualną i digitalizacja (IP Management and Digitalization) 7.05.2020
http://www.iprhelpdesk.eu/event/new-new-new-webinar-ip-management-and-digitalization

Własność intelektualna w biotechnologii (IP in Biotechnology) 14.05.2020
http://www.iprhelpdesk.eu/event/brand-new-covid-19-special-webinar-ip-biotechnology

Zarządzanie własnością intelektualną w projektach ICT(IP Management in ICT projects) 3.06.2020
http://www.iprhelpdesk.eu/event/new-new-new-webinar-ip-management-ict-projects

 

Europejski IP Helpdesk zwiększył także częstotliwość seminariów on-line w okresie kwiecień – czerwiec 2020. Są m.in. tematy dotyczące innowacji i wpływu (impact) w projektach programu Horyzont 2020, umowy konsorcjum, strategii i zarządzania własnością intelektualną, sztucznej inteligencji, analizy „freedom to operate”, znaczenia własności intelektualnej dla małych i średnich firm.

 

Więcej informacji i zapisy:http://www.iprhelpdesk.eu/training/Regular_Webinar_Curriculum