Usługa doradcza w zakresie opracowania regulamin pracy zdalnej

Home / Uncategorized / Usługa doradcza w zakresie opracowania regulamin pracy zdalnej

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla oferuje usługę doradczą

„Regulamin pracy zdalnej”

Usługa obejmuje identyfikację potrzeb klienta w zakresie regulaminu pracy zdalnej oraz opracowanie projektu Regulaminu pracy zdalnej o objętości ok. 15 stron, zawierającego:

 1. Definicje
 2. Wskazanie pracowników/stanowisk objętych pracą zdalną
 3. Zasady polecenia pracy zdalnej
 4. Sytuacje, w których o pracę zdalną wnioskuje pracownik
 5. Obowiązki pracowników wykonujących pracę zdalną
 6. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników wykonujących pracę zdalną
 7. Zasady kontroli wykonywania pracy zdalnej
 8. Zasady pokrywania kosztów pracy zdalnej
 9. Materiały i narzędzia do pracy zdalnej
 10. Podstawy prawa
 11. Załączniki
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem pracy zdalnej
 • Oświadczenie pracownika o warunkach lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej
 • Oświadczenie pracownika o znajomości wymogów dotyczących wyposażenia i organizacji stanowiska pracy
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego
 • Polecenie pracy zdalnej
 • Wniosek pracownika o pracę zdalną

Usługę realizuje radca prawny z doświadczeniem.

Cena: 2950 zł + VAT

W zależności od potrzeb klienta istnieje możliwość rozszerzenie dokumentu o elementy dotyczące pracy hybrydowej lub okazjonalnej – cena do uzgodnienia.