Webinarium pn. „Trzy filary przyszłości: odnawialna energia, ochrona wód i gospodarka odpadami” oraz spotkania b2b z norweskimi firmami, 19 października 2020 r.

Home / Informacje dla przedsiębiorców 2020 / Webinarium pn. „Trzy filary przyszłości: odnawialna energia, ochrona wód i gospodarka odpadami” oraz spotkania b2b z norweskimi firmami, 19 października 2020 r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o webinarium pn. „Trzy filary przyszłości: odnawialna energia, ochrona wód i gospodarka odpadami” oraz spotkaniach b2b z norweskimi firmami w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Wydarzenie odbędzie się 19 października 2020 r. w godzinach 10:00-17:00 jest skierowanie do firm, które mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem norweskim, w szczególności w następujących obszarach:
– produkty, usługi i rozwiązania w zakresie energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biopaliw, elektromobilności i technologii energooszczędnych,
– technologii pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych i wytwarzania rozproszonego,
– technologii opartej na odnawialnych źródłach energii,
– technologie ochrony wód i utylizacji odpadów.

Udział w webinarium i spotkaniach b2b jest bezpłatny. Oficjalnymi językami wydarzenia są język polski i  angielski.
Organizatorami wydarzenia są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Innovation Norway.

Rejestracja na stronie https://three-pillars-of-future-2020.b2match.io/ do dnia 18 października 2020 r.