Terminy zawarcia umów o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK

Home / Informacje dla przedsiębiorców 2021 / Terminy zawarcia umów o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK

Drodzy przedsiębiorcy!

Przypominamy o terminach zawarcia umów o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK.

PPK (czyli pracownicze plany kapitałowe) to wdrażany etapami powszechny system oszczędzania dla pracowników.

Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się czwarty i ostatni etap wdrażania PPK obejmujący jednostki sektora finansów publicznych i pozostałe podmioty zatrudniające.

Pozostałe podmioty zatrudniające zobowiązane są dochować następujących terminów:

  • terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK upływającego dnia 23 kwietnia 2021 r.
  • terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK upływającego dnia 10 maja 2021 r.