Spotkania kooperacyjne podczas Shift2Rail JU – Calls 2019 Info Day, Strasbourg, 29 listopada 2018r.

Home / Wydarzenia 2018 / Spotkania kooperacyjne podczas Shift2Rail JU – Calls 2019 Info Day, Strasbourg, 29 listopada 2018r.

Ośrodki Enterprise Europe Network z Francji i Niemiec (Grand E-nov i konsorcjum Berlin Partners) zapraszają do udziału w spotkaniach kooperacyjnych podczas dnia informacyjnego nt. nowych programów finansujących rozwój sektora kolejnictwa w 2019 roku. Wydarzenie będzie miało miejsce w Strasbourgu 29 listopada 2018 r. Współorganizatorem spotkań są Krajowe Punkty Kontaktowe ds. Transportu z Francji i Niemiec. Partnerami wspierającymi są Grupa Sektorowa EEN Mobilność oraz Cluster Pôle Véhicule du Futur.
Spotkania kooperacyjne przeznaczone są uczestników Info Day z szerokiego kręgu podmiotów, takich jak: startupy, firmy, uczelnie, naukowcy, klastry. Szczególnie zaproszeni są profesjonaliści związani z produktami i usługami, sieciami, logistyką i taborem kolejowym, poszukujący dofinansowania badawczych i innowacyjnych projektów z programu Shift2Rail. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja.

Szczegółowe informacje i rejestracja online (osobna na Info Day i spotkania):
https://s2r2019.b2match.io

Lista zarejestrowanych uczestników spotkań jest dostępna na ww. stronie.

Lokalizacja
67000 Strasbourg
1 Place Adrien Zeller
Maison de la Région Grand Est
https://www.grandest.fr

Firmom z regionu łódzkiego wsparcia w przygotowaniu oferty/zgłoszenia udziela Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości – partner spotkań.
Kontakt: tel. 42 630 36 67, fundacja@frp.lodz.pl