Spotkania kooperacyjne na Forum biotechnologii przemysłowej i bioekonomii IFIB 2019. Neapol, 3-4 października 2019 r.

Home / Uncategorized / Spotkania kooperacyjne na Forum biotechnologii przemysłowej i bioekonomii IFIB 2019. Neapol, 3-4 października 2019 r.

9. edycja Międzynarodowego forum biotechnologii przemysłowej i bioekonomii – IFIB 2019 to warsztaty organizowane przez Assobiotec – Włoskie Stowarzyszenie Rozwoju Biotechnologii wraz z Innovhub – SSI, Włoskim Klastrem Zielonej Chemii SPRING, regionem Campania i Uniwersytetem Fryderyka II w Neapolu. Tematem Forum jest biotechnologia, jako dostawca zasobów dla przemysłu. Forum złożone będzie z konferencji, spotkań partnerskich i sesji posterowych. Zorganizowane panele dyskusyjne poświęcone będą specyficznym podsektorom biotechnologii przemysłowej, takim jak m. in. rolno-spożywczy, energia, polityki środowiskowe. Udział wezmą międzynarodowi mówcy reprezentujący kluczowych graczy w tych sektorach. Warsztaty obejmą również sesje poświęcone inwestycjom oraz przeznaczone dla klastrów.

Podczas Forum ośrodek Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Neapolu (S.I. Impresa) organizuje dwudniowe spotkania kooperacyjne, dające szansę uczestnikom poznania potencjalnych partnerów podczas uprzednio umówionych rozmów dwustronnych. Ich celem jest nawiązanie współpracy w zakresie badań, transferu technologii i biznesu.

Sektory tematyczne:

  • bioekonomia i gospodarka obiegu zamkniętego,
  • energia i środowisko,
  • przemysły biotechnologiczne,
  • przemysł rolno-spożywczy
  •  biotechnologia morska

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Dalsze informacje oraz rejestracja online (do 1 października 2019 r.) na stronie:
https://ifibwebsite.com

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem spotkań. Udzielamy wsparcia w przygotowaniu oferty/zgłoszenia firmom z regionu łódzkiego.
Kontakt: tel. 42 630 36 67, fundacja@frp.lodz.pl