Spotkania brokerskie “Nuclear Physics Innovation” i warsztaty “Nuclear Physics and Technology Coaction” w dn. 11-12 października 2018, Warszawa

Home / Informacje dla przedsiębiorców 2018 / Spotkania brokerskie “Nuclear Physics Innovation” i warsztaty “Nuclear Physics and Technology Coaction” w dn. 11-12 października 2018, Warszawa

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Uniwersytecie Warszawskim wraz z partnerami zaprasza na spotkanie Nuclear Physic Innovation Brokerage Event (https://nupinno.b2match.io/)

Wydarzenie jest adresowane do szerokiego grona uczestników – laboratoriów, uniwersytetów, przedsiębiorstw z takich dziedzin jak fizyka, biologia, chemia, elektronika, energia, medycyna, materiały, aeronautyka, IT, sprzęt i narzędzia badawcze. Spotkania brokerskie mają na celu intensyfikację procesu transferu technologii, współpracy badawczo-rozwojowej, zapoznaniu się z ofertą przedsiębiorstw w obszarze sprzętu i usług.

Spotkania brokerskie będą dotyczyły następujących obszarów:
• Medycyna
• Radiofarmaceutyki
• Detektory i oprzyrządowanie
• Nowe instrumenty na potrzeby przemysłu kosmicznego
• Obliczenia i technologie informatyczne (zastosowania „Big Data” , „Data Science”, analiza danych)
• Technologie energetyczne i środowiskowe
• Promieniowanie
• Lasery
• Numeryczne obrabiarki i druk 3D – usługi
• Metalurgia
• Badania realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, sieci innowacji, transfer technologii
Szczególnie poszukiwani są uczestnicy z takich dziedzin jak:

– systemy informatyczne i analiza danych oraz sprzęt informatyczny (data mining, big data, data science, artificial intelligence, serwery, algorytmy)
– usługi: projektowanie CAD/CAM,
– druk 3D,
– obrabiarki numeryczne
– metalurgia
Miejsce: Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5A.
Obok spotkań brokerskich organizowane są warsztaty, które będą okazją do zaprezentowania produktów, usług, osiągnięć badawczych. Każdy naukowiec lub reprezentant firmy będzie miał ok. 20 minut na prezentację podczas warsztatów.

Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny.
Rejestracja pod linkiem: https://nupinno.b2match.io/signup
Rejestracja na warsztaty Nuclear Physics Research-Technology Coaction jest dostępna na stronie wydarzenia pod linkiem: https://www.ensar2-nupia.eu/workshop
Osoba kontaktowa:

dr Tomasz Krawczyk, Uniwersytet Warszawski/Enterprise Europe Network
tel.: + 22 55 27 606, e-mail: tj.krawczyk@uw.edu.pl