Skuteczna sprzedaż na odległość – jak zdobyć i utrzymać klienta

Home / Uncategorized / Skuteczna sprzedaż na odległość – jak zdobyć i utrzymać klienta

Zapraszamy na warsztaty on-line pt.

Skuteczna sprzedaż na odległość – jak zdobyć i utrzymać klienta

Data rozpoczęcia:

19 lutego 2021 r.

Miejsce:

Szkolenie w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Hangouts Meet

Godziny:

16:00 – 20:00

Program szkolenia:

· Bariery komunikacyjne w pracy z klientem w ramach systemów zdalnych
· Istotne aspekty współpracy z klientem w środowisku wirtualnym,
· Budowanie relacji z klientem w warunkach pracy zdalnej
· Działania posprzedażowe

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane dla wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem wiedzy w zakresie skutecznej sprzedaży i obsługi klienta, w szczególności pracowników działów sprzedaży.

WYKŁADOWCA:

Hanna Kądziołka-Sabanty – doświadczony trener w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji.

Cena:

280 zł brutto/osoby*
*obejmuje udział w zajęciach, materiały, wydanie dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Dz.U. poz. 652)