Seminarium nt. dochodzenia wierzytelności poza granicami Polski (w Niemczech), Warszawa, 14 czerwca 2018r.

Home / Wydarzenia 2018 / Seminarium nt. dochodzenia wierzytelności poza granicami Polski (w Niemczech), Warszawa, 14 czerwca 2018r.

Seminarium nt. dochodzenia wierzytelności poza granicami Polski (w Niemczech), Warszawa, 14 czerwca 2018r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza
do wzięcia udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „Dochodzenie wierzytelności poza granicami Polski ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia wierzytelności w Niemczech”.

Podczas seminarium jego uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących wyboru prawa przy podpisywania umowy oraz działań przedsądowych w sprawach dochodzenia roszczeń transgranicznych. Zostaną poruszone też tematy związane z postępowaniem sądowym, takie jak: koszty prowadzenia postępowania w Niemczech, możliwość uzyskana pomocy prawnej
z urzędu, terminy procesowe i przedawnienia roszczeń.

Seminarium odbędzie się 14 czerwca  2018 r. w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godz. 10:30-14:30.

Seminarium przeznaczone jest dla firm z sektora MŚP. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

Program i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie:

http://www.een.org.pl/index.php/Inne_seminaria_2/articles/dochodzenie-wierzytelnosci-poza-granicami-polski-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-dochodzenia-wierzytelnosci-w-niemczech-14-czerwca.html