Przydatne linki

Home / Przydatne linki

https://een.ec.europa.eu – Główna strona Sieci Enterprise Europe Network

https://www.een.org.pl – Strona polskiej Sieci Ośrodków Enterprise Europe Network

http://www.kpk.gov.pl – Krajowy Punkt Konsultacyjny Programów Badawczych Unii Europejskiej

http://cordis.europa.eu – CORDIS ( Community Research & Development Information Service) jest stroną zawierającą informacje o możliwości pozyskania funduszy europejskich na programy badawczo-rozwojowe. Umieszczane tam są także najnowsze wiadomości na temat inicjatyw naukowo-badawczych.

http://ted.europa.eu – TED (Tenders Electronic Daily) – na tej stronie jest umieszczanych dziennie ponad 100 nowych ogłoszeń o przetargach publicznych pochodzących ze wszystkich krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Ekonomicznego. Jest to elektroniczna wersja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

http://en.kpk.gov.pl/success-stories/ – Strona poświęcona sukcesom i osiągnięciom polskich instytucji badawczych, przedsiębiorstw, indywidualnych naukowców oraz wielu organizacji uczestniczących w programach ramowych Unii Europejskiej

http://www.bpbs.uni.lodz.pl/biuro – Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home,
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders – Funding & Tenders Portal  – aktualne i planowane zaproszenia do składania wniosków o finansowanie, informacje o programach europejskich, aplikacje do składania wniosków on-line, narzędzia do zarządzania projektem i raportowania, przetargi i  zamówienia udzielane przez Komisję Europejską

Zachęcamy do odwiedzenia tych stron.