Promoting Circular Economy in the Food Supply Chain — „ProCEedS”

Promoting Circular Economy in the Food Supply Chain

Promocja modelu obiegu zamkniętego w łańcuchu dostaw żywności

Realizacja: wrzesień 2019 – sierpień 2022

Cel projektu:

Upowszechnienie modelu gospodarki w obiegu zamkniętym w łańcuchach dostaw produktów rolno-spożywczych w warunkach wolnego rynku.

Konsorcjum projektu:

  • The University of Sheffield -Wielka Brytania – koordynator
  • Południowo-Wschodnie Europejskie Centrum Badawcze – SEERC – Grecja
  • Universitá Degli Studi Di Napoli Parthenope – Włochy
  • Uniwersytet Łódzki – Polska
  • Regather Co-Operative – Wielka Brytania
  • Proteg SpA – Włochy
  • Solagri Soc. Coop. – Włochy
  • Nefeloudis – Grecja
  • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi – Polska
  • Instituto Nacional De Tecnologia Agropecuaria – Argentyna

Rola Fundacji:

Organizacja wizyt studyjnych, staży dla trzech doktorantów z The University of Sheffield oraz Universitá Degli Studi Di Napoli Parthenope w przedsiębiorstwach z branży rolno spożywczej

Projekt realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej HORIZON 2020, Marie Skłodowska Curie Actions