Promoting Circular Economy in the Food Supply Chain — „ProCEedS”

Home / Promoting Circular Economy in the Food Supply Chain — „ProCEedS”

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w międzynarodowym projekcie pt.: Promoting Circular Economy in the Food Supply Chain — ProCEedS (Promocja „Modelu obiegu zamkniętego w łańcuchu dostaw żywności”).

Konsorcjum Projektu:
• Uniwersytet Sheffield (Wielka Brytania) – Lider
• Południowo-Wschodnie Europejskie Centrum Badawcze – SEERC – Grecja
• Universitá Degli Studi Di Napoli Parthenope – Włochy
• Uniwersytet Łódzki – Polska
• Regather Co-Operative – Wielka Brytania
• Proteg SpA – Włochy
• Solagri Soc. Coop. – Włochy
• Nefeloudis – Grecja
• Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi – Polska
• Instituto Nacional De Tecnologia Agropecuaria – Argentyna

Celem projektu jest upowszechnienie modelu gospodarki w obiegu zamkniętym w łańcuchach dostaw produktów rolno-spożywczych w warunkach wolnego rynku.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.proceeds-rise.eu