Pożyczka płynnościowa

Home / Covid-19 / Pożyczka płynnościowa

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowały dla przedsiębiorców ofertę tzw. pożyczki płynnościowej, finansowanej z Budżetu Państwa oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Pożyczka skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które z powodu pandemii koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji. Ma pomóc w utrzymaniu płynności finansowej.

Pożyczka nie jest obciążona żadnymi dodatkowymi kosztami, przedsiębiorca spłaca jedynie kapitał, natomiast odsetki są finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Pierwszą ratę przedsiębiorca będzie mógł zapłacić po 6 miesiącach od zaciągnięcia zobowiązania. Dodatkowo, raz w roku przez pierwsze dwa lata spłaty pożyczki, można skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych. Pożyczkę należy spłacić w ciągu 6 lat.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 15 mln zł. Przedsiębiorca może wnioskować o kilka pożyczek, jednak nie mogą one łącznie przekroczyć tej kwoty. W przypadku pożyczek do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem będzie podpisany przez przedsiębiorcę weksel in blanco. W przypadku wyższych kwot formy zabezpieczenia będą ustalane pomiędzy instytucją udzielającą pożyczki a przedsiębiorcą.  Wkład własny nie jest wymagany.

Zaletą pożyczki jest brak zamkniętego katalogu kosztów – to przedsiębiorca decyduje, na jakie potrzeby związane z prowadzeniem firmy ją przeznaczy. Z pożyczki można sfinansować m.in.: wypłatę wynagrodzeń pracowników, czynsz za wynajem lokalu czy zaległe należności. Mogą to być wydatki od 1 lutego 2020 r. – ważne, żeby nie były wcześniej opłacone.

Pożyczek udzielają pośrednicy finansowi – instytucje wybrane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w drodze konkursu. W województwie łódzkim pożyczek będzie udzielać Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Wymagane dokumenty oraz kontakt do pożyczkodawcy można znaleźć pod poniższym linkiem: https://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki/pozyczka-plynnosciowa-poir

Źródło:
https://media.bgk.pl/92006-pieniadze-z-ue-wzmocnia-tarcze-pozyczki-na-plynnosc-pod-koniec-kwietnia (dostęp: 27.04.2020)