Organizacja czasu i efektywna praca własna w warunkach pracy zdalnej – warsztaty on-line

Home / Uncategorized / Organizacja czasu i efektywna praca własna w warunkach pracy zdalnej – warsztaty on-line
 • Czemu pracując z domu nie radzimy sobie z obowiązkami?
 • Dlaczego ciągle brakuje nam czasu?
 • Jak znaleźć czas na to, co ważne?
 • Dlaczego niektórzy mają czas na wszystko?
 • Po co planować?

to pytania, na które uczestnicy pracujący zdalnie, w sytuacji większej samodzielności w wykonywaniu zadań,  znajdą odpowiedź podczas warsztatów

Organizacja czasu i efektywna praca własna w warunkach pracy zdalnej

Data rozpoczęcia:

23 lutego 2021 r.

Miejsce:

Warsztaty w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Hangouts Meet

Godziny:

08:00 – 13:00

Program szkolenia:

Podczas zajęć on-line uczestnicy:

 • dowiedzą się, jak nie pracować zdalnie i jakie są dobre praktyki
 • poznają czynniki dezorganizujące pracę, zidentyfikują złodziei czasu
 • rozwiną umiejętność organizowania przestrzeni, procesów i zadań
 • dowiedzą się, jak skutecznie wyznaczyć priorytety oraz cele krótko, średnio i długoterminowe
 • przećwiczą sposoby eliminacji dystraktorów i optymalizacji procesów
 • nauczą się kontrolować zadania w czasie
 • zrozumieją przyczyny porażek w zarządzaniu czasem
 • wzmocnią swoją postawę osoby dobrze zorganizowanej i skutecznej
 • poznają 20 technik zarządzania sobą w czasie, które poprawią efektywność pracy
WYKŁADOWCA:

Danuta Jacoń-Chmielecka,

psycholog z ponad 15 letnim doświadczeniem, coach, trener. Wspomaga uczestników warsztatów w znajdywaniu potrzebnych im usprawnień. Bazuje na unikalnych zasobach uczestników, wspólnie z nimi poszukując skutecznych, indywidualnych rozwiązań i narzędzi.

Cena:

200 zł brutto/osoby*
*obejmuje udział w zajęciach, materiały, wydanie dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Dz.U. poz. 652)