Nowy konkurs na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego

Home / Covid-19 / Nowy konkurs na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego

Wsparcie skierowane jest do mikro i małych firm dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wykazanie spadku obrotów o co najmniej 30% w ciągu 2 miesięcy, w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku lub z 2 kolejnych, poprzedzających miesięcy po 29 lutego 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy z uwagi na ogłoszenie epidemii na terenie Polski zawiesili swoją działalność gospodarczą wykazują spadek obrotów o 100% (dotyczy sytuacji, kiedy zawieszenie działalności wynikało z wprowadzenia odpowiednich przepisów).

Dotacja jest przeznaczona na utrzymanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw, w których wystąpiły problemy płynnościowe. Poziom dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, a kwota dofinansowania zależy od liczby etatów w przedsiębiorstwie i liczby miesięcy, w których przedsiębiorca potrzebuje wsparcia. Maksymalny okres finansowania wynosi 3 miesiące.

Przykładowo, przedsiębiorstwo zatrudniające 9 pracowników może liczyć na dofinansowanie maksymalnie przez 3 miesiące w wysokości ok. 70 605,99 zł. Dla porównania, przedsiębiorstwo zatrudniające 49 pracowników może liczyć na 3 miesiące wsparcia w kwocie ok. 164 747,31 zł*.

Warunkiem złożenia wniosku, jest założenie konta w generatorze wniosków do 5 października 2020 r. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 6 do 12 października za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod adresem:  www.cop-dotacje.pl .

O przyznaniu dofinansowania zdecyduje okres prowadzenia działalności gospodarczej oraz spadek obrotów. Firmy obecne na rynku powyżej 10 lat, które wykażą spadek obrotów o 100% uzyskają maksymalną liczbę punktów. Do czasu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się roku, w którym nastąpiło jej zawieszenie niezależnie od czasu jego trwania. Liczą się tylko pełne lata prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie: https://cop.lodzkie.pl/nabory-i-wyniki-konkursow/912-2-3-zwiekszenie-konkurencyjnosci-msp-2-3-1-innowacje-w-msp-29-09-2020 .

Źródło: https://cop.lodzkie.pl/

*Wysokość stawki jednostkowej przysługującej średniemu przedsiębiorcy odpowiednio do wielkości zatrudnienia określa tabela stawek jednostkowych, stanowiąca załącznik nr 5 do wezwania do naboru.