NASZE PROJEKTY

   

Inicjatyw@ 60 plus – aktywizacja cyfrowa

   
 

Alliance for Responsible and Impactful Investment
in Eastern Europe

Koalicja na rzecz odpowiedzialnego inwestowania wywierającego pozytywny wpływ na  środowisko i społeczeństwo w Europie Wschodniej

  Promoting Circular Economy
in the Food Supply Chain “ProCEedS

Promocja modelu obiegu zamkniętego w łańcuchu dostaw

     
 

Building Next–Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs

Kształtowanie przyszłego pokolenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców w dobie globalnej cyfryzacji

  LEAMAN – Manager in an Efficient and Innovative Leather Company

Menedżer w efektywnej i innowacyjnej firmie sektora skórzanego

     

 

Training for Energy Efficient Operations

Rozwój kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej

  European Mobility Placements for Open Innovation

Europejskie staże dla otwartych innowacji